Karmel

Karmel

   Gods Wijngaard   

De berg Karmel is het noordelijkste gedeelte van het Karmelgebergte. Dit gebergte ligt in het noordwesten van Israël en is ruim 500 meter hoog. Het hoogste gedeelte is ongeveer 25 kilometer lang. Het gebergte loopt vanaf de stad Haifa aan de Middellandse Zee in zuidoostelijke richting over in de bergen van Samaria. Ten noorden van het Karmelgebergte ligt de laagvlakte van Akko en ten zuiden ervan de kustvlakte van Sharon.

De berg is het hele jaar door groen. Dit als gevolg van de grote neerslaghoeveelheid van 600 tot 800 mm per jaar. Dat heeft te maken met de ligging aan de zee, zodat vochtige westenwinden stijgingsregens veroorzaken.

De naam komt van het Hebreeuwse ‘Karem El’ (‘de wijngaard van God’). Het wordt ook wel opgevat als ‘boomgaard’. De berg was in de oudheid bedekt met wijngaarden en is altijd bekend geweest om zijn vruchtbaarheid. Zijn top heeft vaak als altaar voor verschillende goden gediend. De Egyptenaren, Feniciërs en Romeinen beschouwden de Karmel als een heilige berg. De indrukwekkende bergrug werd in het Oude Testament een symbool voor kracht, overvloed en schoonheid. We lezen in Jesaja 35 over “het sieraad van Karmel”. Amos kondigt als oordeel aan dat “de hoogte van Karmel zal verdorren”.

   Vuur van de hemel   

Uit de Bijbel is de Karmel bekend van de geschiedenis van Elia en de profeten van Baäl (1 Kon. 18). Een klein karmelietenklooster staat nu op de traditionele plaats van deze tweekamp, waar de Kison stroomt. Hier doodde Elia de profeten van Baäl, nadat hun valse godsdienst aan het licht was gebracht, doordat Elia vuur van de hemel had gebeden. Bijzonder dat Baäl de god van de vruchtbaarheid was. En toen bleek dat alléén de Heere regen kon geven! Tegenwoordig staat in deze plaats (Muchraqa) een standbeeld van Gods profeet met een uitgetrokken zwaard. Wat zou Elia, die zo fel tegen de beelden had geprotesteerd, zélf hiervan gevonden hebben?


► Standbeeld van de profeet Elia

Langs de Karmel stroomt de Kison. Eigenlijk is dat geen gewone rivier. Het is een beek, die alleen in het regenseizoen met water wordt gevuld. Of na een hele zware bui. Maar dan kan het heel snel gaan! En kan de rivier enorm aanzwellen. Daarom moest koning Achab ook zo'n haast maken om veilig over de Kison te komen (1 Kon. 18:44)! In het boek van de Richteren lezen we dat het leger van Sisera door het water van de Kison werd meegesleurd.

   Toeristisch gebied   

De Karmel is rijk aan oude nederzettingen, die bezocht worden door toeristen. Een bijzondere attractie is Beit Shearim, gelegen aan de voet van de Karmel. Hiernaartoe verplaatste zich het Joodse Sanhedrin in het jaar 135. Dat gebeurde na de beruchte opstand van Bar Kochba. Deze werd door keizer Hadrianus neergeslagen. Beit Shearim bevat veel spelonken, waarin belangrijke Joodse rabbijnen zijn begraven. Hieronder is ook het graf van de beroemde rabbi Jehoeda Hanassi, die het voor de Joden zo belangrijke wetboek de Misjna heeft geschreven.