Nazareth


In het noorden van Israël, ten oosten van Haifa, vinden we een plaats die hoofdzakelijk wordt bewoond door Arabieren (Palestijnen). Het is Nazareth, de stad die we uit de Bijbel kennen als de woonplaats van Jezus. Waarschijnlijk is vader Jozef naar het noorden van het land getrokken omdat hij daar zijn werkzaamheden als timmerman had. Volgens de Bijbel (Mark. 6:3) heeft Jezus zelf ook dat beroep uitgeoefend.

   Tzippori   

Als je op de kaart van Israël kijkt, dan zie je iets ten noordwesten van Nazareth een plaats liggen met de naam Tzippori. In de dagen van het Nieuwe Testament was dit de hoofdstad van Galilea. Mogelijk heeft Jezus met Zijn vader daar werk gehad, want die stad was toen nog in aanbouw. De Joden hadden trouwens weinig op met deze, in hun ogen, heidense stad (zie Jes. 8:23). Tegenwoordig is er weinig meer van over. Zoals restanten van een Romeins theater en een oude synagoge. Nu bevindt zich (vanaf 1949) in die buurt een mosjav, een Joodse nederzetting.


► De Basiliek in Nazareth

Na de vierde eeuw werd Nazareth een belangrijke pelgrimsplaats. Vooral populair is de Basiliek van de Aankondiging. Deze zou zijn gebouwd op de plaats waar de engel Gabriël is verschenen aan Maria. Het is een grote rooms-katholieke kerk, die verschillende keren is verwoest. In de vorige eeuw is de huidige kerk plechtig ingewijd. De 55 meter hoge koepel is van veraf zichtbaar. Nazareth is een grote plaats, een centrum voor de omgeving, onder andere voor onderwijs, recreatie en gezondheidszorg.

   Spanningen   

De stad is door Israël veroverd in 1948. Maar de meeste Palestijnen zijn er gebleven. De Joden wonen vooral in het (hoger gelegen) stadsgedeelte Nazareth-Illit. Tegenwoordig heeft de stad ongeveer 80.000 inwoners. Er wonen heel veel moslims. Als er rellen zijn is dat een tegenslag: pelgrims en toeristen blijven dan weg. En dat betekent minder inkomsten voor de stad. In het jaar 2000 was dat het geval: bij de tweede intifada raakten Joden en moslims met elkaar slaags.
In die tijd was er toch al veel onrust: er waren plannen om een moskee te bouwen naast de Basiliek. De christenen waren hierop fel tegen; uiteindelijk is de bouw ervan stilgelegd.

   Wist je dat...   

  • dicht bij Nazareth een dorp ligt met de naam... Bethlehem?
  • sommigen denken dat het híer is dat Jezus is geboren?
  • dit in strijd is met wat je leest in Micha 5:1 en Joh. 7:42?