Jericho

Jericho


We zijn nu wel op een heel bijzondere plaats. Want Jericho is hoogstwaarschijnlijk de oudste stad ter wereld!
In de Bijbel kun je lezen dat Jozua van de Heere de opdracht krijgt om Jericho in te nemen. Het volk Israël moest toen zes dagen lang één keer rond de stad gaan. Op de zevende dag moesten ze echter zeven keer rond de stad lopen met de ark. Dan moesten de priesters op de bazuinen blazen, en zouden de muren van de stad vallen. Zo is het ook gebeurd. Je kunt dit in de Bijbel nalezen in Jozua 6. Zo is Jericho de plaats waar zich een indrukwekkende gebeurtenis uit de Bijbel heeft afgespeeld.

   Palmstad   

Jericho wordt ook wel de ‘Palmstad’ genoemd. In de Bijbel vind je deze aanduiding bijvoorbeeld in 2 Kron. 28:15. De reden daarvan ligt voor de hand: In Jericho groeien veel palmbomen.
Maar je vindt er ook andere soorten bomen, zoals de eucalyptus en verschillende fruitbomen. Op de markt kun je dan ook veel fruit, groenten en dadels kopen.

   Dode Zee   

Vlak bij Jericho ligt de Dode Zee. Deze zee bevindt zich op het laagste punt van het aardoppervlak. De stad Jericho ligt dus ook erg laag. De Dode Zee ligt op de plaats van de verwoeste steden Sodom en Gomorra (Gen. 19). Deze zee wordt ook wel de Zoutzee genoemd, omdat de zee zo zout is dat je op het water kunt blijven drijven!

Het water van de rivier de Jordaan stroomt uit in de Dode Zee, vanuit het noorden. Maar die hoeveelheid wordt steeds minder. Immers de Israëli's, maar ook de inwoners van omringende landen, halen voortdurend water uit de Jordaan. Bovendien is het erg warm bij de Dode Zee (deze ligt circa 400 meter beneden de zeespiegel). Gevolg: er verdampt veel water. En dat zorgt weer voor een hoog zoutgehalte. Rondom deze zee is dan ook veel industrie, waarbij men belangrijke mineralen uit het water haalt.