Chag haMatzot - Ongezuurde broden

Chag haMatzot - Ongezuurde broden


In Ex. 12:15-20 heeft God geboden om al het zuurdesem voor een week weg te doen en een week lang ongezuurde broden te eten. Tijdens de uittocht uit Egypte was er immers geen tijd om het brood te laten rijzen.

   Hoe Chag haMatzot nu gevierd wordt   

Vanaf Poerim zijn Joden bezig met de vraag hoeveel er nog aan chameets (restjes gist) in huis is. Dat moet op tijd weg zijn. Alle voorbereidingen zijn pas klaar op de paasmaaltijd: de Sederavond. Niet alleen het huis wordt grondig van het gezuurde bevrijd. Het servies, het bestek, de potten en pannen moeten schoongemaakt worden van de zuurdesem. Alle resten gist, brood, cake, graan, pizza, pasta, bier en koekjes moeten weg! Alles wordt ondersteboven gehaald, bij het licht van een olielampje of kaarsje. De kinderen helpen mee om met een veer de laatste kruimels op te vegen. Na de eerste avond is er een hele week geen ander brood dan matzes. Veel mensen kijken verlangend uit naar het moment waarop ze weer gewoon brood kunnen kopen en eten. Het eerste verse brood na afloop van Chag haMatzot is het lekkerste brood van het hele jaar!

   Onderzoek   

Paulus legt in 1 Kor. 5:6-8 uit wat de geestelijke betekenis is van het feest van de ongezuurde broden. Gist in je leven laat dingen tot bloei komen die niet goed zijn. Het laat zonden in jou gisten die je leven bederven. In het Nieuwe Testament worden een aantal zonden ‘zuurdeeg’ genoemd:
  • schijnheiligheid (Lukas 12:1)
  • kritiek op de Bijbel en ongeloof (Matth. 16:6)
  • zonden en slechte dingen die je (bewust) doet (1 Kor. 5:8)
Het opzoeken en wegdoen van het gist, leert ons dat we ons leven moeten onderzoeken. Met de lamp van het Woord en de hulp van de Heilige Geest moeten we ons leven nagaan. Joden nemen een maand de tijd om te zoeken naar chameets. Wij moeten dat ook grondig doen. Kijk kritisch naar wat je kijkt, leest en luistert. Hoe je spreekt en denkt. Hoe je handelt tegenover anderen. Een kleine, slechte gewoonte in je leven kan grote gevolgen hebben voor je geestelijk leven. "Weet u niet dat een weinig zuurdesem het hele deeg zuur maakt?" (1 Kor. 5:6).

Aan de andere kant: als de Bijbel kracht doet, is dat ook te merken in je hele leven. “Het Koninkrijk der hemelen is gelijk aan een zuurdesem, welken een vrouw nam en verborg in drie maten meels, totdat het geheel gezuurd was” (Matth. 13:33).

   Jom haBikoerim - Dag van de eerstelingen   

In de dagen van Chag HaMatzot valt de dag van de eerstelingen: Jom haBikoerim. In de Bijbel (Lev. 23:11) staat dat het gevierd werd op de dag na de sjabbat, dus op de zondag. Op de dag van de eerstelingen wordt een omer (een paar liter) van het eerste gerst-graan heen en weer bewogen voor God: "De eerste vruchten van uw arbeid" (Ex. 23:16a) werden geofferd op deze dag. De Heere Jezus is op deze dag opgestaan uit de dood. Zo is Hij de Eersteling geworden van degene die gestorven zijn, want Hij is het volmaakte Offer voor God. Na Jom haBikoerim worden er 50 dagen geteld tot Sjavoeot, het feest van de eerstelingen, dus wat wij Pinksteren noemen.