Toe biSjvat - Bomenfeest


Sommige Joodse feesten vinden we niet in de Bijbel. Hier hebben we er één: het Bomenfeest (of beter: ‘het Nieuwjaarsfeest van de bomen’). Dit feest wordt door de Joden – en soms ook door anderen – gevierd op de 15e van de maand Sjevat. Deze maand valt ongeveer samen met onze maanden januari/februari.

   Vruchtbomen   

‘Toe biSjvat’ betekent  letterlijk: ‘de 15e van Sjevat’. In deze maand zijn de meeste winterregens wel achter de rug. Men maakt zich op voor de lente! Dat geldt ook voor de bomen natuurlijk. Sommige bomen zijn er wat dat betreft erg vroeg bij. Wat denk je van de amandelbomen, die vroeg in het jaar al uitbundig kunnen bloeien?


► Amandelbomen in de kibboets Magal

Het is niet moeilijk te begrijpen hoe nuttig vruchtbomen zijn voor een warm land als Israël: ze geven schaduw, water en voedsel. En dat niet alleen: aan het begin van de 20e eeuw, toen de Joden de moerassen wilden droogleggen, werden er veel bomen geplant.
In de Bijbel lezen we hoe God door Mozes richtlijnen geeft als het over bomen gaat. In Deut. 20:19-20 krijgt het volk te horen dat ze in een oorlog geen vruchtbomen mogen kappen om er een bolwerk van te maken bij de belegering van een stad. Dus zoveel waarde wordt er aan vruchtbomen gehecht!

   Waarom wordt dit feest gevierd?   

Het Bomenfeest heeft alles te maken met de Wet van Mozes. Er staat in Lev. 19:23-24 dat de Joden in de eerste drie levensjaren van een boom de vruchten ervan niet mogen eten. In het vierde jaar is de opbrengst voor de priesters. Maar in vers 25 volgt: “En in het vijfde jaar zult gij deszelfs vrucht eten, om het inkomen van dien voor u te vermeerderen; Ik ben de HEERE uw God”.

Dat is wel duidelijk, maar het is toch een enorm karwei om van elke boom precies bij te houden wannéér die werd geplant? Klopt, maar daarom is ook dit ‘Nieuwjaar van de bomen’ ingesteld. Je weet nu (net als bij je verjaardag) dat een boom op de 15e Sjevat aan een nieuw jaar begint. Handig gedaan, dat kost je geen hoofdbrekens meer!