Joodse godsdienst algemeen


Voor de Joodse godsdienst is een aantal dingen heel belangrijk. Als je bij de Klaagmuur in Jeruzalem bent, kun je zien dat dat vooral is: het gebed. Bij die muur komen jonge en oude Joden bidden tot de Heere. Ze vragen aan Hem allerlei dingen. Maar weet je wat ze niet vragen? Een nieuw hart! Dat hebben ze niet nodig, denken ze. Ze zijn toch al het volk van God. Toch bidden ze tot de Heere. Maar Paulus zegt (in Rom. 10:2) dat ze het “niet met verstand” doen.

   Sabbat en Feesten   

Iets wat ook erg belangrijk voor godsdienstige Joden is, is de sabbat. Dat is de rustdag op zaterdag. In Jeruzalem is het dan heel rustig op straat. Het is een dag om naar de synagoge te gaan, om te studeren in het Oude Testament en om fijn samen in het gezin te zijn.

Natuurlijk hecht het godsdienstige Jodendom ook veel waarde aan de feesten. Het Paasfeest, Pinksterfeest en het Loofhuttenfeest zijn de drie grote feesten. Zij worden thuis en in de synagoge gevierd. Daarnaast zijn de Nieuwjaarsdag (in het najaar!) en de Grote Verzoendag ook erg belangrijk. Op de Grote Verzoendag denkt men dat de Heere al de zonden van het hele jaar vergeeft. Dat is erg jammer, want ze denken daarbij niet aan het werk van de Heere Jezus. En buiten de Heere Jezus kunnen de zonden nooit worden vergeven.

Bij de godsdienstige Joden zijn een paar boeken heel erg belangrijk. Allereerst is dat de Tenach; zo noemen de Joden het Oude Testament. Maar ze vinden niet alle boeken van het Oude Testament even belangrijk. De eerste vijf boeken van Mozes, de Thora, zijn het meest waardevol, vinden ze. Dan is er ook nog een heel belangrijk boek: de Talmoed. Of eigenlijk is het een hele serie boeken. Ze geven een uitleg op de wetten uit de eerste vijf boeken van Mozes. Sommige Joden studeren iedere dag van ‘s morgens vroeg tot ‘s avonds laat in de Talmoed. Zij proberen dan te begrijpen wat de Heere bedoelt met al die wetten. Ze denken bovendien ook dat ze al die wetten in eigen kracht kunnen houden. Dat is erg verdrietig.

   Godsdienstige stromingen   

Niet alle godsdienstige Joden houden hun godsdienst op dezelfde manier. Sommigen hebben een heel strenge godsdienst: zij horen bij het orthodoxe Jodendom. Ze zijn heel streng in het houden van de sabbat. Je mag bijvoorbeeld op de sabbat maar een bepaald aantal stappen lopen! Ook verwacht men dat de Messias nog zal komen. Je kunt veel van deze Joden in Jeruzalem vinden in de wijk Mea Sjeariem. De mannen dragen lange zwarte jassen, hebben een baard en pijpenkrullen ("pijes") langs de oren. Dat gebod halen ze uit Leviticus 19:27, waar staat: "Gij zult de hoeken van uw hoofd niet rond afscheren; ook zult gij de hoeken van uw baard niet verderven". Er wordt gedacht dat God dit aan het volk heeft verboden omdat de afgodendienaars dat juist wél deden.


► Orthodoxe Joden

Anderen vinden het niet nodig om de geboden van de godsdienst op zo’n strenge manier te onderhouden. Zij behoren bij de liberale Joden. Zij willen godsdienstig zijn, maar tegelijk op een moderne manier leven. Eigenlijk denken ze dat de Heere vlug tevreden is over hen. Iedereen mag God dienen op zijn eigen manier, vinden ze.

   Messias belijdende Joden   

Gelukkig zijn er in Israël ook Joden die geloven dat de Heere Jezus de Messias is. Hun aantal is niet groot: enkele duizenden. Zij gebruiken niet alleen het Oude, maar ook het Nieuwe Testament. Over het algemeen komen ze samen in kleine kerkgebouwtjes om naar het Woord van de Heere te luisteren.

Deze Joden hebben het niet gemakkelijk in Israël. Vooral de orthodoxen hebben een grote hekel aan deze Messias belijdende Joden. Ze proberen hen op allerlei manieren dwars te zitten. De orthodoxe Joden in de regering willen een nieuwe wet tegen de Messias belijdende Joden. Zij zouden dan niet meer met anderen over de Heere Jezus mogen spreken. Ook op andere manieren vallen ze de ‘Christelijke’ Joden lastig. Er werd zelfs een kerkgebouwtje in brand gestoken. Toch willen deze Messias belijdende Joden geen andere Zaligmaker dan de Heere Jezus. Is dat geen wonder?