Kom laat ons opgaan


Kom, laat ons opgaan naar de heuvel des Heeren;
kom, laat ons opgaan naar Zijn heilige stad,
om er Zijn wetten en Zijn wegen te leren;
kom, want de vrede schijnt als licht op ons pad!

refrein:
Eenmaal zal er geen leger meer marcheren,
ieder smeedt dan de wapens om,
volken zullen de oorlog niet meer leren
vrede, vreugde alom!

Nieuw zal de hemel zijn en nieuw wordt de aarde,
daar is geen honger en geen dorst en geen pijn,
daar zijn geen wapens meer, geen speren, geen zwaarden,
dan zal Jeruzalem de vredestad zijn!

Een lied, naar aanleiding van de Bijbeltekst uit Jes. 2:2-5
En het zal geschieden in het laatste der dagen, dat de berg van het huis des HEEREN zal vastgesteld zijn op den top der bergen, en dat hij zal verheven worden boven de heuvelen, en tot denzelven zullen alle heidenen toevloeien. En vele volken zullen heengaan en zeggen: Komt, laat ons opgaan tot den berg des HEEREN, tot het huis van den God Jakobs, opdat Hij ons lere van Zijn wegen, en dat wij wandelen in Zijn paden; want uit Sion zal de wet uitgaan, en des HEEREN woord uit Jeruzalem.En Hij zal rechten onder de heidenen, en bestraffen vele volken; en zij zullen hun zwaarden slaan tot spaden, en hun spiesen tot sikkelen; het ene volk zal tegen het andere volk geen zwaard opheffen, en zij zullen geen oorlog meer leren. Komt, gij huis van Jakob, en laat ons wandelen in het licht des HEEREN.

De muziek bij dit lied vind je hier.