Moria


   Tempelberg   

De berg Moria wordt ook wel de ‘Tempelberg’ genoemd. Hierop is namelijk de tempel van Salomo gebouwd. Tegenwoordig vinden we deze plek op de zuidoostelijke hoek van de ommuurde stad. De berg heeft een plateau, dat door de tempelbouw mooi vlak (en groter) is gemaakt. Het is nu ongeveer een rechthoek van circa 300 bij 480 meter. De oppervlakte is dus 144.000 vierkante meter, een speciaal getal (zie Openb. 7). Maar hier moeten we niet iets bijzonders achter zoeken…

  In de Bijbel   

De Bijbelse geschiedenis van de berg begint al bij Abraham. Hij moet zijn zoon Izak offeren op een berg in “het land Moria”. Abraham zal wel uit Berseba zijn vertrokken. Dat is zo’n 80 km van Jeruzalem. Dan is het goed mogelijk dat hij na drie dagen de berg al zag liggen (Gen. 22:4).

Het ‘hart’ van de tempelberg is een merkwaardig stuk rots: 13 bij 17 meter, met een hoogte van bijna 2 meter. In de tijd van David was hier de dorsvloer van Arauna (2 Sam. 24:18). David kocht de top van Moria van deze Jebusiet en richtte er een altaar op. Salomo bouwde op deze plaats de tempel, zoals we lezen in 2 Kron. 3:1. Men denkt dat het brandofferaltaar heeft gestaan op deze rots. Na de verwoesting van de tempel door Nebukadnezar in 586 vóór Chr. is deze weer opgebouwd na de ballingschap. Later (vanaf 19 vóór Chr.) heeft koning Herodes de tempel erg verfraaid. Dat was een heel lang durend project: pas in 64 na Chr. was het zo’n beetje af. Veel plezier hebben de Joden er daarna niet meer van gehad. Zes jaar later werd de stad door de Romeinen ingenomen en de tempel verwoest.

   Onherkenbaar veranderd...   

In de jaren 132-135 kwam het weer tot een grote opstand in Jeruzalem. De rebellenleider was Bar Kochba (‘Zoon van de Ster’). De Romeinen grepen echter hardhandig in; voortaan was het de Joden verboden om in de stad te komen. Jeruzalem werd een compleet Romeinse stad.

Een aantal eeuwen later, in 637, kwam de islam aan de macht. Sinds de zevende eeuw is het tempelplein onherkenbaar veranderd. Aan de zuidkant staat nu de grote Al Aqsa-moskee. Deze is meerdere keren verwoest, maar werd telkens weer opgebouwd. Boven de ‘heilige rots’ staat de zogenoemde Rotskoepel. Deze wordt soms aangeduid als Omar-moskee. Maar het is géén moskee en ook was Omar niet de bouwer! De Rotskoepel is achthoekig van vorm en is versierd met marmer en mooie mozaïeken. Op de randen staan teksten uit de Koran. Het goudkleurige dak is al vanaf grote afstand te zien.