Nebo


   Uitzicht over het land...   

De berg Nebo word ook wel de Pisga genoemd. Hij hoort bij het gebergte van Abarim. Vanaf deze berg, in het heuvelland van Moab, had Mozes uitzicht over het land Kanaän, dat God hem verboden had om binnen te gaan. Nebo is een ruim 800 meter hoge bergkam in het westen van het tegenwoordige Jordanië. Op een heldere dag heb je vanaf deze berg uitzicht over de Dode Zee en de heuvels van Judea; zelfs Jeruzalem is te zien. De berg ligt 18 km ten oosten van het meest noordelijke punt van de Dode Zee. In het gebied staan enkele bomen, maar verder is het er erg rotsachtig. Richting de Jordaanvallei vind je meer begroeiing en oases.

   Veel bezochte plaats   

Opgravingen op de hoogste rug van de berg Nebo laten de overblijfselen zien van een groep kloostergebouwen rondom een zesde-eeuwse basiliek. Ook zijn hier restanten gevonden uit de tweede of derde eeuw van wat een mausoleum, een praalgraf, geweest kan zijn. Verschillende mozaïeken zijn ontdekt, waaronder een prachtige vloer met afbeeldingen van mensen en dieren.


► Heeft Mozes zo het beloofde land gezien?     beeld: Wikimedia - detail

Veel toeristen trekken naar deze berg vanwege zijn Bijbelse historie en de prachtige opgravingen die er zijn verricht. Daarbij wordt de berg Nebo ook bezocht vanwege het klooster dat is gevonden in 1933. Op de hoogste top werden resten van een vierde-eeuwse kerk en een klooster aangetroffen. Het is helemaal uitgegraven en men kan het nu bezoeken. Op de Nebo staat een kunstwerk, dat een soort kruis voorstelt, en dat moet herinneren aan de Bijbelse geschiedenis van de koperen slang.