Koning Herodes


De rust in Judea lijkt teruggekeerd. Maar wat is ‘rust’, als er een koning aan de macht is als Herodes? Een wraakzuchtige man, die met ijzeren vuist regeert. Een man, die steeds bezig is met het uit de weg ruimen van zijn tegenstanders. Of dat nu mensen zijn uit de vriendenkring of eigen familie, dat deert hem niet...

   Pracht en praal    

De grote steunpilaar van Herodes is niemand minder dan keizer Augustus. Aan hem heeft Herodes het te danken dat hij zijn koninkrijk steeds verder kan uitbreiden, totdat het ongeveer zo groot is als in de glorietijd van koning David.
Hij heeft een voorliefde voor pracht en praal. Veel bouwwerken komen tot stand: een nieuw paleis in Jeruzalem, verdedigingstorens, een amfitheater, waar Griekse spelen worden gehouden, nieuwe steden, heidense tempels. Dit alles slorpt enorm veel geld, en de bevolking moet de zware belasting maar ophoesten. Toch is het niet slecht voor de economie: het geeft de mensen ook werkgelegenheid.


► Verdedigingswerken van Herodes in Jeruzalem

En niet te vergeten: hét grote bouwproject: de tempel in Jeruzalem. Die is niet zo mooi meer na ruim 500 jaar, vindt de koning. Vanaf het jaar 19 voor Chr. is men bezig met het vernieuwen en verfraaien van de tempel van Zerubbabel. Een enorm karwei, dat uiteindelijk zo'n 85 jaar in beslag zal nemen!

   Wantrouwend    

Herodes maakt zich voortdurend zorgen: is iedereen wel te vertrouwen? Hij weet dat de wetsgetrouwe Joden weinig moeten hebben van zijn heidense bouwwerken en levensstijl. En hij is van Edomitische afkomst, wat ook niet door iedereen wordt gewaardeerd.
Ook laat hij zien dat hij niet voor moord terugdeinst, om zijn troon veilig te stellen. Bijvoorbeeld, als hij zijn vrouw Mariamne (één van de tien die hij gehad heeft!) verdenkt, wordt deze, samen met haar moeder, ter dood gebracht. Ook nakomelingen van het Hasmonese koningshuis worden terechtgesteld – het gevaar van díe kant is dan ook bezworen!

   Moord en doodslag   

Na de dood van Mariamne (ze was nog maar 25!) wordt de koning door berouw en wroeging gekweld – het was zijn lievelingsvrouw. Maar hij blijft op zijn hoede: wat zijn de aanhangers van de Farizeeën of de Hasmoneeën van plan? Steeds vreest hij dat men een complot tegen hem smeedt, dat iemand hem van de troon wil stoten…
Dat blijkt, enkele jaren voor zijn dood, als hij de beide zoons van Mariamne om het leven laat brengen. Als keizer Augustus dit hoort, zegt hij (naar men beweert): “Je kunt beter een varken van Herodes zijn dan een zoon”.

   Geboorte van Jezus   

Tijdens de de laatste jaren van de koning wordt, ongeveer 5 voor Chr., de Heere Jezus geboren in Bethlehem. Herodes hoort de Wijzen uit het Oosten vertellen dat er een "Koning der Joden" is geboren. Hierin ziet de koning natuurlijk een groot gevaar voor zijn troon. En we weten wat hij gedaan heeft met de kinderen in Bethlehem…