Onderwijs


Gaan de kinderen in Israël net als in Nederland op hun vierde jaar voor het eerst naar school? Wanneer hebben de kinderen in Israël vakantie? Hieronder kom je van alles over het onderwijs in Israël te weten!

Het onderwijs in Israël is anders geregeld dan bij ons. In Nederland gaan kinderen als ze 4 jaar geworden zijn voor het eerst naar de basisschool, maar in Israël gaan de meeste kinderen pas naar school als ze 6 jaar geworden zijn. Net als in ons land zitten kinderen in Israël op school tot ze 11 of 12 jaar zijn.

In Israël zijn vier soorten scholen.

   Openbare scholen   

Er zijn openbare scholen, waar alle kinderen naar toe kunnen. Deze scholen krijgen geld om alles te kunnen betalen. De kinderen op deze scholen krijgen les in het Hebreeuws en in het Arabisch.

   Religieuze scholen   

Ook zijn er religieuze scholen. Hier zitten bijvoorbeeld Joodse kinderen op. Deze kinderen krijgen naast het normale onderwijs ook les uit bijvoorbeeld de Thora (de Wet). Kinderen die naar deze scholen gaan, gaan al voor het eerst naar school als ze nog maar 3 jaar oud zijn.

   Arabische scholen   

Dit is een andere vorm van onderwijs. Kinderen die op een Arabische school zitten krijgen les in de Arabische taal. Ook leren zij heel veel over de Arabische cultuur en geschiedenis.

   Privéonderwijs   

De vierde vorm is privéonderwijs. Deze kinderen krijgen vaak les in hele kleine groepen. Deze scholen krijgen geen geld om les te kunnen geven. De ouders moeten dus vaak veel geld betalen voor het onderwijs. Er zijn niet veel kinderen die privéonderwijs krijgen in Israël.

   Schooluniformen   

Vroeger hadden alle kinderen in Israël op school dezelfde kleding aan, ze hadden schooluniformen. Na verloop van tijd werden deze afgeschaft. Maar de laatste jaren hebben veel scholen speciale T-shirts die alle kinderen aan moeten trekken.

   Vakantie in Israël   

Net als in Nederland hebben kinderen in Israël natuurlijk ook vakantie. Voor basisschoolkinderen in Israël is die van 30 juni tot en met 1 september. Totaal hebben ze dus acht weken zomervakantie! Maar als wij in Nederland bijvoorbeeld herfstvakantie hebben, moeten de kinderen in Israël gewoon naar school...