Onderwijs


Gaan de kinderen in Israël net als in Nederland op hun vierde jaar voor het eerst naar school? Wanneer hebben de kinderen in Israël vakantie? Hieronder kom je van alles over het onderwijs in Israël te weten!

Het onderwijs in Israël is anders geregeld dan bij ons. In Nederland gaan kinderen als ze 4 jaar geworden zijn voor het eerst naar de basisschool, maar in Israël gaan de meeste kinderen pas naar school als ze 6 jaar geworden zijn. Net als in ons land zitten kinderen in Israël op de lagere school tot ze 11 of 12 jaar zijn.

In Israël zijn vier soorten scholen:

   Openbare scholen   

Er zijn openbare scholen, waar alle kinderen naar toe kunnen. Deze scholen krijgen geld om alles te kunnen betalen. Op deze scholen wordt les gegeven in het Hebreeuws en in het Arabisch. De meeste kinderen in Israël volgen dit onderwijs. Maar ze leren hier natuurlijk wel iets over het Jodendom.

   Religieuze scholen   

Ook zijn er religieuze scholen. Hier zitten bijvoorbeeld Joodse kinderen op. Deze kinderen krijgen naast het normale onderwijs ook les uit bijvoorbeeld de Thora (de Wet). Kinderen die naar deze scholen gaan, gaan al voor het eerst naar school als ze nog maar 3 jaar oud zijn.


► Kinderen op een religieuze school

Er zijn ook ultra-orthodoxe scholen, waar de kinderen eigenlijk alleen maar worden onderwezen in de Thora en de Talmoed (belangrijke Joodse geschriften). Dus geen wiskunde of Engels…
Daarnaast kent men in Israël natuurlijk ook nog:

   Arabische scholen   

Dit is een andere vorm van onderwijs. Kinderen die op een Arabische school zitten krijgen les in de Arabische taal. Ook leren zij heel veel over de Arabische cultuur en geschiedenis.

   Privéonderwijs   

De vierde vorm is privéonderwijs. Deze kinderen krijgen vaak les in hele kleine groepen. Deze scholen krijgen geen geld om les te kunnen geven. De ouders moeten dus vaak veel geld betalen voor het onderwijs. Er zijn niet veel kinderen die privéonderwijs krijgen in Israël.

   Vakantie    

Vroeger hadden alle kinderen in Israël op school dezelfde kleding aan, ze hadden schooluniformen. Na verloop van tijd werden deze afgeschaft. Maar de laatste jaren hebben veel scholen speciale T-shirts die alle kinderen aan moeten trekken. Net als in Nederland hebben kinderen in Israël natuurlijk ook vakantie. Voor basisschoolkinderen in Israël is die van 30 juni tot 1 september. Totaal hebben ze dus acht weken zomervakantie! Maar als wij in Nederland bijvoorbeeld herfstvakantie hebben, moeten de kinderen in Israël gewoon naar school...

   Academisch onderwijs   

De basisschool heeft zes klassen (of groepen), daarna volgt de ‘middenschool’ (3 jaar) en het hogere vervolgonderwijs (3 jaar). Daarna kun je, als je ervoor geschikt bent, het academisch (universitair) onderwijs volgen. Naar schatting 10% van de Israëli's heeft zo’n opleiding afgerond! Ja, de Joden zijn een slim volkje. Vooral op het gebied van de technologie zijn ze tot heel wat in staat!