Kalender joodse feesten

 
  2012 2013 2014 2015
Poerim 8 maart 24 febr. 16 maart 5 maart  
14 adar 5772 14 adar 5773 14 adar 5774 14 adar 5775  
Pesach 7-14 april 26-22 april 15-22 april 4-11 april  
15-22 nisan 5772 15-22 nisan 5773 15-22 nisan 5774 15-22 nisan 5775  
Jom HaZikaron 25 april 15 april 5 mei 22 april  
5 ijar 5772 5 ijar 5773 5 ijar 5774 5 ijar 5775  
Jom
Jeroesjalajiem
20-mei 8  mei 28 mei 17 mei  
28 ijar 5772 28 ijar 5773 28 ijar 5774 28 ijar 5775  
Sjavoeot 27-28 mei 15-16 mei 4-5 juni 24-25 mei  
6-7 sivan 5772 6-7 sivan 5773 6-7 sivan 5774 6-7 sivan 5775  
Tisja be'aw 29 juli 16 juli 5 aug. 26 juli  
10 aw 5772 9 aw 5773 9 aw 5774 10 aw 5775  
Rosj Hasjanah 17-18 sept. 5-6 sept.  25-26 sept. 14-15 sept.  
1-2 tisjri 5773 1-2 tisjri 5774 1-2 tisjri 5775 1-2 tisjri 5776
Jom Kippoer 26 sept. 14 sept. 4 okt. 23 sept.  
10 tisjri 5773 10 tisjri 5774 10 tisjri 5775 10 tisjri 5776  
Soekkoth 1-7 sept. 19-25 sept. 9-15 okt. 28 sept. - 4 okt.  
15-21 tisjri 5773 15-21 tisjri 5774 15-21 tisjri 5775 15-21 tisjri 5776
Simchat Thora 9 okt. 27 sept. 17 okt. 6 okt.  
23 tisjri 5773 23 tisjri 5774 23 tisjri 5775 23 tisjri 5776  
Chanoeka 9-16 dec. 28 nov. - 5 dec. 17-24 dec. 7-14 dec.  
25 kislev - 3 tevet 5773 25 kislev - 2 tevet 5774 25 kislev - 2 tevet 5775 25 kislev - 2 tevet 5776