Pesach: Paasfeest

In het voorjaar vieren wij elk jaar het paasfeest. In de taal van het Nieuwe Testament wordt dit feest Pascha genoemd. Jullie weten vast wel, waaraan wij dan denken: aan de opstanding van de Heere Jezus, Die als een lam geslacht is. Zijn bloed hebben wij nodig voor de verzoening van onze zonden.

Pesach in het Oude Testament

In het Oude Testament werd hier al naar vooruitgewezen; tijdens het paasfeest werd óók een lam geslacht. Dit zag op het Lam Dat komen zou: de Heere Jezus. In de taal van het Oude Testament wordt het paasfeest Pesach genoemd. Pesach is door de Heere Zelf ingesteld in Exodus 12. In dit hoofdstuk lezen we over de uittocht uit Egypte. Voordat de Israëlieten uit Egypte trokken, vierden ze voor het eerst Pesach. In de nacht waarin alle eerstgeborenen stierven, ging de verderfengel hun deur voorbij en waren ze veilig als er bloed van het lam aan de deurposten was gestreken. Dat lam mocht geen gebreken hebben: het moest sterk en gezond zijn. Het hele gezin moest het vlees van het hele lam eten. Er mocht geen been van gebroken worden en er mocht helemaal niets van overblijven!

Regels

Vandaag de dag vieren de joden het Pesachfeest zonder lam. Wel krijgt men als symbool van het lam een bot met een stukje vlees eraan. Met Pesach herdenken ze de verlossing uit Egypte. Bij de joden is het paasfeest dus niet meer –zoals dat bij ons wel zo is- het feest van de verzoening. Bij de viering van Pesach moeten ze zich aan heel veel regels houden. Het feest duurt zeven dagen. Er mag tijdens die zeven dagen niets aanwezig zijn in huis wat gezuurd of gegist is. Daarom wordt er tijdens Pesach geen gewoon brood gegeten. Daar zit immers gist in. Men eet matses (niet gerezen brood). Die heb jij vast ook wel eens gegeten! Ook had de Heere gezegd dat men maror moest eten. Dat is een bitter kruid, gemaakt van de mierikswortel of een bittere slasoort. Het eten ervan is een herinnering aan het zware leven in Egypte. Je kunt de bittere kruiden niet eten zonder te walgen.

Vier bekers wijn

De belangrijkste maaltijd is de sedermaaltijd, op de eerste avond van het feest. Tijdens deze avond worden er teksten gelezen, lofzangen gezongen en ook moeten er vier bekers wijn worden gedronken. Toen de Heere Jezus met Zijn discipelen de paasmaaltijd at, vierde ook Hij Pesach volgens de regels. Ook Hij dronk de vier bekers wijn en ook Hij heeft de lofzang gezongen.

Tegenwoordig spreekt men bij de eerste beker uit: ‘Geloofd zijt Gij, Heere, onze God, Koning van het heelal, Die de vrucht des wijnstoks geschapen hebt’. Bij het inschenken van de tweede beker vraagt het jongste kind: ‘Waarom is deze avond anders dan alle andere avonden?’ En dán vertelt vader uitvoerig over de bevrijding uit Egypte en hoe de Heere wonderlijk heeft geholpen in het verleden, hoe Hij Israël heeft geleid. De kinderen worden erop gewezen dat God de Almachtige is.

Als Gods werken zijn verteld, wordt de derde beker ingeschonken. Deze beker wordt ook wel ‘de beker der dankzegging’ genoemd. Dit is de beker die de Heere Jezus heeft gebruikt om het Heilig Avondmaal in te stellen. Hij wijst op het bloed van het Lam, op het bloed van Christus.

Ten slotte is er de vierde beker. Men gaat ervan uit dat de vier bekers te maken hebben met de woorden van de Heere uit Exodus 6:5-6, vier keer Ik zal: ‘Ik zal uitvoeren’, ‘Ik zal redden’, ‘Ik zal verlossen’, en de vierde beker: ‘Ik zal aannemen.’

En wij?

De joden verwachten Christus’ komst. Maar Hij ís gekomen! Alleen door het bloed van Christus is er verzoening. Ben jij al veilig achter Zijn bloed? ‘Wanneer Ik het bloed zie, zal Ik ulieden voorbijgaan’ (Ex. 12:13).