Simchat Thora: vreugde der wet

Twee dagen na het Loofhuttenfeest, dat zeven dagen duurt, is er aan andere feestdag. Die dag heet Simchat Thora. Dat betekent: vreugde der wet.

Thora

Tijdens het feest staan niet alleen de Tien Geboden of de Wet centraal, maar de hele Thora. De Thora zijn de vijf boeken van Mozes; Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium. Voor het Joodse volk zijn dit de belangrijkste bijbelboeken.

Simchat Thora in onze tijd

In de synagoge worden bij het begin van de dienst de Thorarollen in de armen genomen. De mensen dansen ermee in grote vreugde. Ook de kinderen doen daaraan mee. Zij dragen vlaggetjes en afbeeldingen van de Thora en de Tien Geboden. De allerkleinste kinderen worden door hun vaders op de schouders meegedragen. De kinderen krijgen allemaal snoepjes van de bezoekers van de synagoge. Dit is een herinnering aan Psalm 19: 11 “… en zoeter dan honig en honigzeem”. De kinderen mogen weten dat de dienst van de Heere geen harde dienst is.

Daarna komen twee ‘bruidegommen’ naar de biema, de preekstoel. De eerste bruidegom heet Chatan Thora, bruidegom der wet. Hij leest de laatste verzen van het bijbelboek Deuteronomium. Als teken dat de jaarlijkse lezing van de vijf boeken van Mozes wordt afgesloten. Dan leest de andere bruidegom, de Chatan Beresjiet, bruidegom van het begin, de eerste verzen van het bijbelboek Genesis. Daarmee is een begin gemaakt met de jaarlezing van de Thora.

En wij?

Toch kan Simchat Thora niet de echte geestelijke vreugde zijn. De Heere heeft de Wet of de Tien Geboden gegeven opdat wij ontdekt zouden worden aan onze zonden. Zodat wij als verloren zondaren naar Christus zouden vluchten. Hij is dé hemelse Bruidegom. Hij alleen kan onze zonden vergeven en ons het eeuwige leven geven. Dan zullen we pas de echte vreugde kennen!

 

Weet je dat

  • de Thorarollen in het Hebreeuws zijn geschreven?
  • de perkamenten Thorarollen met de hand geschreven worden?
  • Joden uit eerbied een jad, een zilveren bladwijzer, gebruiken tijdens het lezen van de Thorarollen?
  • de Thorarollen bewaard worden in de ark, een houten kast, voorin de synagoge?