Sjabbat: de wekelijkse rustdag

In de Bijbel

De opdracht om de sjabbat, de zevende dag, als rustdag te heiligen staat in de tien geboden (Deuteronomium 5:12-15). De Heere heeft geboden om de zevende dag van al het werk te rusten en die dag te heiligen. Ook Zelf heeft God na de zes scheppingsdagen gerust. (Ex. 20:11). De Bijbelse dagindeling begint met de avond. Elke avond begint er een nieuwe dag, zoals dat in Genesis 1 te lezen is: "Toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de eerste dag". De Bijbelse feesten beginnen dus 's avonds met een maaltijd, die voor het feest al helemaal klaargemaakt is.

Hoe sjabbat nu gevierd wordt

De Joden vieren sjabbat vanaf vrijdagavond tot zaterdagavond. Er wordt tijdens de sjabbat niet gewerkt. Vlak voordat de sjabbat begint steekt de vrouw in het huis de sjabbat-kaarsen aan. De man is dan meestal al naar de synagoge, als er kinderen zijn mogen zij mee. Bij thuiskomst wordt elk kind door de ouders gezegend door het uitspreken van de priesterzegen (Num. 6:24-26). Daarna volgt de sjabbat-avondmaaltijd. Op zaterdag gaat het gezin ’s ochtend rond 8 uur naar de synagoge. ’s Middags is er een sjabbatsmaaltijd, daarna neemt de familie rust en wordt er wat gelezen. Hierna is de derde maaltijd. Vervolgens gaan de mannen weer naar de synagoge om te bidden. Thuis wordt ten slotte door middel van een speciale ceremonie, de hawdala (“scheiding”) de sjabbat vaarwel gezegd. Daarbij worden enkele zegeningen uitgesproken. Men wenst elkaar sjavoea tov (“goede week”). Op zaterdagavond is de sabbat voorbij. Joodse mensen die de Heere Jezus als Messias belijden, vieren nog steeds de zaterdag als de rustdag. In Israël is de zondag een gewone werkdag.