Chanoeka

CHANOEKA = Kandelaar van de inwijding

  • Het chanoekafeest is ingesteld na het herstel van de tempel door de Makkabeën
  • De hogepriester vond een oliekruikje met olie voor maar 1 dag
  • Er gebeurde een wonder: de olielamp (menorah) bleef wel acht dagen branden. Toen was er nieuwe olie gemaakt, zodat er weer genoeg olie was om de lamp te laten branden
  • Daarom heeft de chanoeka acht armen en nog een arm in het midden om de anderen aan te steken