Mezoeza

 

MEZOEZA = Deurpost

"En gij zult ze op de posten van uw huis en aan uw poorten schrijven."
Deuteronomium 6 : 9

  • In de koker zit een papiertje. Op het papiertje staat een tekst uit de Thora
  • Hoor, Israël, de HEERE onze God is een enig HEERE.
  • Zo zult gij den HEERE uw God liefhebben, met uw ganse hart en met uw ganse ziel en met al uw vermogen.
  • Elke keer als de mensen langs de deurpost lopen en de koker aanraken worden ze daaraan herinnerd