Tefillien

 

 

T E F I L L I E N = Gebedsriemen

"Ook zult gij ze tot een teken binden op uw hand en zij zullen u tot voorhoofdspanselen zijn tussen uw ogen."
Deuteronomium 6 : 8

  • In deze doosjes zit dezelfde tekst als in de Mezoeza
  • De tekst moet met de hand geschreven zijn in het Hebreeuws
  • Bij het ombinden moet je een korte zegen uitspreken wat altijd begint met: "Gezegend bent U, Eeuwige onze God..."