Tefillien

Joodse mensen binden de woorden van God letterlijk op hun lichaam.