Driebruggen

De leerlingen van basisschool ‘De Lelie’ uit Driebruggen hebben zich in november 2015 geweldig ingespannen om gelden in te zamelen voor het Joodse volk. Het resultaat mag er zijn: € 2.029,39.

Voorlichting

Wat is er allemaal gebeurd in het landelijke dorp Driebruggen? De actie begint met een stukje voorlichting. Zo rijden wij op de vroege maandagmorgen van 2 november 2015 naar het Zuid-Hollandse Driebruggen om daar op de Hervormde basisschool ’De Lelie’ een drietal presentaties over het Jodendom en de godsdienstige gebruiken van de ultraorthodoxe Joden te gaan verzorgen. Boeiend en dankbaar werk. De leskoffer met inhoud bewijst daarbij altijd goede diensten. Bij het dorp Waarder gaan we van de snelweg af. Rijdend langs de monumentale Hervormde kerk herinnert ons dit aan de oud-Elspeetse predikant en Israël-liefhebber ds. D.J. Budding. In Waarder is hij ook jaren de voorganger van de Hervormde gemeente geweest. Verschillende van zijn kleinkinderen bezoeken nu de school in Driebruggen.

Gemeente van Troost

Eerst vertellen we aan de kleuters over de Joden; daarna komen de groepen 3, 4 en 5 aan de beurt. ’s Middags krijgen de groepen 7 en 8 voorlichting aan de hand van de attributen uit de leskoffer. Ook vertellen we over de Joodse Cheiderschool in Amsterdam, die zwaar beveiligd moet worden. Verder gaat het over de ‘gemeente van Troost’ in wording: de gemeente in Nazareth, waar evangelist Dekker al vele jaren mag werken.

Kinderen in actie!

Graag willen de kinderen uit Driebruggen en omgeving geld verzamelen om te kunnen komen tot de aankoop van een kerkgebouw  in Nazareth. De kleuters gaan geld verzamelen met kleine spaarpotjes. Leerlingen uit groep 3, 4 en 5 gaan de huizen langs met prachtige fotokaarten. De twee hoogste groepen gaan een kleedjesmarkt in de school organiseren. Ze brengen hun overbodig geworden speelgoed aan de man. En dat lukt geweldig goed! Het resultaat van de totale actie is ruim twee duizend euro: prachtig! De overhandiging van het geld voor ’de  nieuwe gemeente in Nazareth’ vindt plaats op de eerste dag in december 2015: van elke groep mag één leerling een deel van de opbrengst tonen. Wij willen ‘de Lelie-leerlingen’ (en hun leerkrachten en directie) hartelijk bedanken voor hun inzet voor Israël: hartverwarmend!

J.A. Jobse, Elspeet