Oosterend

Het kleine schooltje in Oosterend heeft van 9 t/m 20 mei een project georganiseerd over “Israël en het Joodse volk”. In de twee klaslokalen, gangen en hal konden ouders en belangstellenden tijdens de afsluiting van het project “de producten” van de leerlingen bekijken. Nadat vanuit het Deputaatschap voor Israël een presentatie was gegeven en de kinderen enkele liederen in het Hebreeuws hadden gezongen, leidden zij ons zelf rond langs maquettes, wandschilderingen, Thorarollen en een heuse loofhut. Er waren ook allerlei Israëlische hapjes en drankjes te verkrijgen. Aan het eind van de avond mochten leerkrachten en leerlingen het totaalbedrag, dat in de achterliggende tijd is verzameld, overhandigen. Het geld zal vooral worden besteed aan het vertalen van de Bijbelse vertellingen en de Heidelbergse Catechismus voor kinderen in het Hebreeuws. Naast de € 1062,78 werd er op de avond zelf ook nog voor € 184,95 aan kaarten en boeken verkocht. Hartelijk bedankt!

A. Karens, Barneveld