De tempel [2]

herbouwd door Zerubbabel, de tweede tempel

Jeruzalem, de stad van God. De stad van de tempel. De tempel van Salomo. De eerste tempel. Wat is er van de dienst van de Heere terecht gekomen? In de tempel wordt op het brandofferaltaar aan de afgoden geofferd. Hoe de Heere ook laat waarschuwen, het Joodse volk luistert niet. En wat gebeurt er?

De verwoesting van de eerste tempel

In 917 voor Christus als Salomo’s zoon Rehabeam koning is, rooft de Egyptische koning Sisak een aantal kostbaarheden uit de tempel. In de tijd erna wordt de stad wel acht keer geplunderd.
In 587 voor Christus belegert de koning van Babel de stad Jeruzalem. Achttien maanden duurt het beleg. Uiteindelijk dringen de koning Nebukadnezar met zijn soldaten de stad binnen. Het Joodse volk wordt vastgebonden en weggevoerd naar Babel. De soldaten roven de kostbaarheden uit de tempel. Ook de ark des verbonds wordt meegenomen. Maar nog erger, de tempel wordt samen met de hele stad Jeruzalem met de grond gelijk gemaakt.

Bouw van de tweede tempel

De Perzische koning Kores heeft de koning van Babel verslagen. Het is deze koning Kores die de Joden toestemming geeft om de stad Jeruzalem en de tempel te herbouwen.

Na zeventig jaar komen de Joodse ballingen weer terug in Jeruzalem. De stad en de tempel zijn nog steeds één grote puinhoop. Tussen 537 en 445 voor Christus keren grote groepen ballingen weer terug naar Jeruzalem.

Onder leiding van Nehemia worden de muren van de stad herbouwd. Koning Zerubbabel en hogepriester Josua beginnen aan de herbouw van de tempel: het voorhof, het heilige en het heilige der heiligen. Maar de tempel van Zerubbabel wordt lang niet meer zo mooi als de tempel van Salomo. Ook het heilige der heiligen blijft leeg. De ark des verbonds is voor altijd verdwenen.
De profeten van het Oude Testament sporen voortdurend de teruggekeerde Joodse ballingen aan om de herbouw te voltooien. Ook wordt het volk opgeroepen om de Heere trouw te aanbidden in de nieuwe tempel.

Slot

We weten heel weinig over de tempel van Zerubbabel. Waarschijnlijk hebben de Joden tijdens de derde en de vierde eeuw voor Christus de tempel uitgebreid en meer versierd. De tempel van Zerubbabel staat in Jeruzalem als de Romeinen de stad Jeruzalem innemen in 63 voor Christus. Lees verder over de tempel...

 

Weet je dat…

  • de val van Jeruzalem één van de ergste gebeurtenissen is uit de geschiedenis van de stad?
  • je de verhalen over de tempelbouw van Zerubbabel kan terugvinden in Ezra 3 tot 6?
  • de tempel van Zerubbabel ook wel de tweede tempel wordt genoemd?