De tweede tempel


“Wie de tempel in Jeruzalem niet kent, heeft nog nooit iets moois gezien”. Dat werd wel gezegd van de zogeheten Tweede Tempel. Deze is gebouwd in opdracht van koning Herodes. De tempel van Salomo was al veel groter dan de tabernakel. Maar de tempel in het Nieuwe Testament overtrof alles. Op deze pagina willen we er iets van vertellen. Letters en getallen die we als afkorting gebruiken komen terug in de afbeeldingen.

   Een kolossaal gebouw   

  A   De buitenste voorhof was voor iedereen toegankelijk, ook voor heidenen. Maar wie doorliep kwam voor een muurtje (130 cm) te staan. Alleen Joden konden hier verder gaan. Heidenen riskeerden de doodstraf als ze dit muurtje passeerden. De kamerling van Candacé moest hier dus ook halt houden. Het hele plateau waarop de tempel was gebouwd was ongeveer 480 bij 300 meter.


► Gezicht op de tempel vanaf de Olijfberg (vanuit het oosten)

  B   Het hoofdgebouw, met daarin het Heilige en het Heilige der heiligen, was oost-west gericht, met het Allerheiligste aan de westkant. Een kolossaal gebouw: bijna 50 meter hoog; denk maar aan een flat van 15 etages. Op het dak zaten puntige uitsteeksels. Men denkt soms dat deze bedoeld waren om vogels te weren. Het gebouw was opgetrokken in gepolijste witte zandsteen. Van grote afstand kon je het zien glanzen in het zonlicht.

  C   De Koninklijke hallen. Zo genoemd omdat hier ooit het paleis van koning Salomo had gestaan. Dit was een soort vergaderruimte aan de zuidkant van het tempelgebied; waarschijnlijk dat het Sanhedrin hier ook bijeenkwam. Een enorme ruimte, met daarin 162 hoge pilaren, in Romeinse stijl. De 12-jarige Jezus heeft daar gesproken met de Joodse Wetgeleerden. Hier waren ook de geldwisselaars. Een stukje verderop was een markt voor Joden die van ver kwamen; zij konden hier schapen of duiven kopen. Jezus vond dit ongepast en heeft die handelaars enkele keren weggestuurd.

   Zuilengangen    

  D   De Voorhof (of zuilengang) van Salomo is uit de Bijbel bekend. Deze bevond zich aan de oostzijde van het tempelterrein, dus aan de kant van het Kidrondal en de Olijfberg. Hier wandelde Jezus op het feest van Chanoeka (Joh. 10:22). Hier hield Petrus een toespraak tot het volk na de genezing van de verlamde man bij de Schone Poort (Hand. 3). En ook de eerste christelijke gemeente kwam in deze voorhof samen. Trouwens, om het hele tempelplein heen waren zuilengangen. Bij elkaar meer dan een kilometer. Wel zo aangenaam voor de mensen als het regende of bij grote hitte.

   Enkele details   

Een Jood die de tempel wilde betreden ging via   1   de Schone Poort naar    2    de Voorhof van het Gebed. Daar mochten alle Joden komen: mannen én vrouwen. Er stonden 13 offerkisten om geld in te werpen. Deze ruimte bevatte ook een aantal kamers. Zoals    3    de Kamer der Melaatsen. Hier moesten genezen melaatsen zich melden voor inspectie.

Aan de andere kant van deze voorhof was    4    een hoge trap van 15 treden, die leidde naar een volgende poort: de Nicanorpoort. Dit was een metershoge zware koperen deur. Zo zwaar dat wel twintig Levieten nodig waren om die te openen en te sluiten. Je kunt je indenken dat Maria met het kind Jezus ook op deze trap hebben gestaan toen ze door Simeon en Anna werden toegesproken. Via de Nicanorpoort kwam je in een ruimte waar alleen de mannen toegang hadden. bijvoorbeeld om te offeren. Nog verder richting de heilige ruimte mochten slechts de priesters komen. En in   5    het tempelgebouw  zelf natuurlijk.

  E   De Susanpoort bevond zich aan de Oostkant in de buitenmuur van de tempel. Later was hier (of vlak erbij) de bekende 'Gouden Poort'. Deze is in de 16e eeuw door de Turken dichtgemetseld.

  F   De burcht Antonia, bij de noordwestelijke hoek van de tempel. Hier was de Romeinse legerplaats (kazerne). Er kon dus toezicht worden gehouden op het tempelplein. In Hand. 21 lezen we hoe Paulus hier ternauwernood door de soldaten uit handen van de woedende Joden is gered. In de Antonia waren ook de gewaden van de hogepriester opgeborgen. Hieruit blijkt hoeveel macht de Romeinen in Judea hadden...

   Weet je...    

  • dat op de plaats van het tempelgebouw tegenwoordig de Rotskoepel staat?
  • dat op de plaats van de Koninklijke hallen zich nu de Al Aqsa-moskee bevindt?