Joodse godsdienst algemeen

Algemeen

Voor de joodse godsdienst zijn er een aantal dingen heel belangrijk. Als je bij de Klaagmuur in Jeruzalem bent, kun je zien wat erg belangrijk is: het gebed. Bij die muur komen jonge en oude joden bidden tot de Heere. Ze vragen aan Hem allerlei dingen. Maar weet je wat ze niet vragen? Een nieuw hart! Dat hebben ze niet nodig, denken ze. Ze zijn toch al het volk van God. Toch bidden ze tot de Heere. Maar Paulus zegt dat ze het ‘niet met verstand’ doen.

Iets wat ook erg belangrijk voor godsdienstige joden is, is de sabbat. Dat is de rustdag op zaterdag. In Jeruzalem is het dan heel rustig op straat. Het is een dag om naar de synagoge te gaan, om te studeren in het Oude Testament en om fijn samen in het gezin te zijn.

Natuurlijk zijn ook de feesten erg belangrijk voor het godsdienstige jodendom. Het paasfeest, pinksterfeest en het Loofhuttenfeest zijn de drie grote feesten. Zij worden thuis en in de synagoge gevierd. Daarnaast is de nieuwjaarsdag (in september!) en de Grote Verzoendag ook erg belangrijk. Op de Grote Verzoendag denkt men dat de Heere al de zonden van het hele jaar vergeeft. Dat is verdrietig, want ze denken daarbij niet aan het werk van de Heere Jezus. En buiten de Heere Jezus kunnen je zonden nooit worden vergeven.

Bij het godsdienstige jodendom zijn een paar boeken heel erg belangrijk. Allereerst is dat de Tenach, zo noemen de joden het Oude Testament. Maar ze vinden niet alle boeken van het Oude Testament even belangrijk. De eerste vijf boeken van Mozes, de Thora, zijn het belangrijkst, vinden ze. Dan is er ook nog een heel belangrijk boek: de Talmoed. Dat is een uitleg op de wetten die we lezen in de eerste vijf boeken van Mozes. Sommige joden studeren iedere dag van ‘s morgens vroeg tot ‘s avonds laat in de Talmoed. Zij proberen dan te begrijpen wat de Heere bedoelt met al die wetten. Ze denken bovendien ook dat ze al die wetten in eigen kracht kunnen houden. Dat is erg verdrietig.

Godsdienstige stromingen

Niet alle godsdienstige joden houden hun godsdienst op dezelfde manier. Sommigen hebben een heel strenge godsdienst. Zij behoren tot het orthodoxe jodendom. Ze zijn heel streng in het houden van de sabbat. Je mag bijvoorbeeld op de sabbat maar een bepaald aantal stappen lopen! Men verwacht dat de Messias nog zal komen. Je kunt veel van deze joden in Jeruzalem vinden in de wijk Mea Sjeariem. De mannen dragen lange zwarte jassen, hebben een baard en pijpenkrullen langs de oren. Zij vinden dat ze op de beste manier leven in vergelijk met andere joden.

Anderen vinden het niet nodig om de godsdienst op zo’n strenge manier te houden. Zij behoren tot het liberale jodendom. Zij willen godsdienstig zijn, maar ze willen ook op een moderne manier leven. Eigenlijk denken ze dat de Heere vlug tevreden is over hen. Iedereen mag God dienen op zijn eigen manier, vinden ze.

Messiasbelijdende joden

Gelukkig zijn er in Israël ook joden die geloven dat de Heere Jezus de Messias is. Hun getal is niet groot: enkele duizenden. Zij gebruiken niet alleen het Oude, maar ook het Nieuwe Testament. Over het algemeen komen ze samen in kleine kerkgebouwtjes om naar het Woord van de Heere te luisteren.

Deze joden hebben het niet makkelijk in Israël. Vooral de orthodoxe joden hebben een grote hekel aan deze Messiasbelijdende joden. Ze proberen hen dwars te zitten op allerlei manieren. De orthodoxe joden in de regering willen een nieuwe wet tegen de Messiasbelijdende joden. Zij zouden dan niet meer met andere mensen over de Heere Jezus mogen spreken. Ook op andere manieren vallen ze de Messiasbelijdende joden lastig. Er werd zelfs een kerkgebouwtje in brand gestoken.

Toch willen de Messiasbelijdende joden geen andere Zaligmaker dan de Heere Jezus, is dat geen wonder?