Shoah en pogroms

Handleiding leerkracht

Inleiding

Deze les gaat over Shoah en Pogroms. Het zijn onderwerpen die niet heel bekend zijn en zeker niet op de basisschool. In deze les gaat het over de gruwelijke Jodenvervolging. Aan de hand van deze les kunt u een eenvoudige les geven over een aansprekend onderwerp.

Doelstellingen

 • De leerlingen weten Shoah en Pogroms zijn.
 • De leerlingen weten wat de oorzaken van Shoah en Pogroms zijn.
 • De leerlingen ontwerpen een monument ter gedachtenis aan de Jodenvervolging.

Doelgroep

Voor groep 7/8

Vakken en Kerndoelen

Kerndoel 37

 • etnische groepen in de samenleving
 • integratie en behoud van identiteit
 • vooroordelen, stereotypen en tolerantie
 • emancipatie
 • vrijheid van meningsuiting
 • gelijkwaardigheid van seksen
 • waarden en normen
 • beroepen en sekse
 • kans op werk, werkeloosheid, uitkeringen en sociale voorzieningen

kerndoel 55
De leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te
reflecteren.

Les-idee

Ga met de leerlingen in een kring zitten.
Zelf hebt u een Jodenster op. u vertelt dat u Jood bent en dat u een stuk tekst van Jodenvervolging hebt gevonden. U vraagt eerst aan de kinderen of ze daar wel eens van gehoord hebben. U laat ze wat vertellen. Dan zegt u: ‘jullie willen vast nog wel meer lezen over Jodenvervolging’. Lees zelf eerst een stuk voor. Als er nog kinderen zijn die willen lezen laat u die lezen. Als u klaar bent praat u in de kring nog na over het onderwerp, reken er wel op dat er veel kinderen vragen hebben.

Daarna gaan de kinderen een monument maken. U verdeelt de klas in groepjes van 4 kinderen. Ze krijgen materiaal zoals: karton, papier en hout. Als ze klaar zijn presenteren ze de monumenten en u geeft ze een mooi plekje in de klas.
LET OP: hij moet niet te groot zijn.

Tijdsplanning

Inleiding
In de kring gesprek: 5 min.
Lezen van de tekst: 10 min.

Kern
Nabespreken tekst: 10min.
Monument maken: 20 min.

Slot
Presenteren: 5 min