Yad Vashem

Handleiding leerkracht

Inleiding

Het onderwerp is ‘Yad Vashem’. Dit is een museum in Israel. In de tekst leggen we aan de leerlingen uit wat voor museum het is en wat je daar zoal kunt bezichtigen.

Doelstellingen

- Na het lezen/onderzoeken van de tekst weten de leerlingen wat voor soort museum ‘Yad Vashem’ is.
- Na het lezen/onderzoeken van de tekst weten de leerlingen waarom dit museum ‘Yad Vashem’ is gebouwd.

Doelgroep

Groep 7,8.

Vakken en Kerndoelen

Oriëntatie op mens en wereld
Kerndoel 13:
Interpretatie van historische bronnen:
Leerlingen begrijpen dat historische bronnen tegenstrijdig kunnen zijn of van elkaar kunnen afwijken.
Ze beseffen dat bronnen elk een eigen verhaal vertellen dat gebonden is aan tijd, plaats en standpunt.

Geschiedenis
Kerndoel 14:
Gebeurtenissen, verschijnselen, ontwikkelingen en personen
Leerlingen kennen in grote lijnen de volgende belangrijke hedendaagse en historische gebeurtenissen, verschijnselen, ontwikkelingen en personen in de geschiedenis:

- Familie- en omgevingsgeschiedenis;
- De crisisjaren in Nederland en de Tweede Wereldoorlog;
- De naoorlogse samenleving in Nederland, waaronder in elk geval de  ontwikkeling van de welvaartsstaat;
- Hedendaagse Europese en mondiale verhoudingen, waaronder in elk geval: de ontwikkeling van multiculturele samenlevingen na de Europese Unie; veranderingen in Oost-Europa.

Samenleving
Kerndoel 16:
(Etnische) groepen in de samenleving
De leerlingen kunnen enkele aspecten van groepen in onze samenleving beschrijven waaronder in elk geval:
- Kenmerken van leefeenheden, overeenkomsten en verschillen.
- Enkele vormen van groepsgedrag en factoren die daarvoor bepalend zijn.
- Overeenkomsten en verschillen tussen etnische groepen; discriminatie en tolerantie; emancipatie.

Lesidee

Inleiding

In de inleiding praat je met de leerlingen over verschillende musea. Je maakt met de leerlingen een woordweb. De volgende vragen komen daarbij aan bod:
- Wat is een museum?
- Waar is een museum voor?
- Wat is jullie beleving bij een museum?

Als leerkracht zorg je ervoor dat deze vragen in het woordweb een plekje krijgen.
Het is hierbij belangrijk dat je ook ingaat op de belevingswereld van de leerlingen. Je vertelt kort tegen de kinderen dat Yad Vashem een museum is. In de kern ga je hier verder mee aan de slag.

Kern

In de kern van de les gaan de leerlingen aan de slag met de tekst van de website. De leerkracht geeft de kinderen de volgende vraag mee: Wat voor  museum is ‘Yad Vashem’? De leerlingen gaan zelfstandig de tekst op de website bestuderen.

Hierna praat je kort met de kinderen over het museum ‘Yad Vashem’. De leerlingen weten nu allemaal wat voor soort museum ‘Yad Vashem’ is.

Hierna geef je de kinderen de volgende opdracht:

Maak een beeld of kunstwerk die een mooi plekje zou kunnen krijgen ‘Yad Vashem’. Denk hierbij ook aan wat voor een soort museum ‘Yad Vashem’ is en waarom dit museum gebouwd is. Het is dus belangrijk dat de leerlingen goed nadenken over de vorm en betekenis van het beeld of kunstwerk. De leerlingen mogen allerlei materialen gebruiken.

Slot

Aan het eind van deze les ga je samen met de leerlingen de verschillende beelden en kunstwerken bekijken. De leerkracht let hierbij op vorm en betekenis van het beeld. Samen met de leerlingen geef je elk beeld of kunstwerk een naam.

Tijdsplanning

Inleiding: 7-10 minuten.
Kern: 20-25 minuten.
Slot: 10 minuten.

Materialen

- De tekst van de website.
- Allerlei materialen om een beeld of kunstwerk van te maken.
- Papieren bordjes om de namen van de beelden of kunstwerken op te schrijven.

Verdieping/meer informatie

Meeuse, C., Roos, G., & Sonnevelt, C. (2004). Trouw aan Israel. Houten: Den Hertog.

Schoon, S. (1984). Geworteld in Israel. Kampen: Uitgeversmaatschappij J.H. Kok.

Shem-Tov, T. (2007). Voortaan heet je Lieneke. Amsterdam: Sirene.