2006 Israëlisch-Libanese oorlog

Handleiding leerkracht

Inleiding

De tweede Libanese oorlog in 2006 heeft ruim 1000 levens gekost en 3000 verwonden. Het is nog vrij recent gebeurd en daarom ook relatief actueel voor de kinderen. Het is goed om de kinderen bagage mee te geven, waar ze echt iets mee kunnen. Deze oorlog duurde niet lang, toch is deze oorlog op vele fronten bepalend geweest voor de houding die veel landen aannemen richting Israël. Het is mooi en leerzaam om de kinderen stukjes inzicht te geven in de ‘groten mensenwereld’. Waarom deze oorlog? Was dit te voorkomen? Hoe ga je hier mee om? Zijn belangrijke vragen. En aan u als leerkracht de taak om de kinderen deze vragen eigen te laten maken. Niet meteen oordelen en doen, maar eerst nadenken!

Doelstellingen

  • De leerlingen weten hoe deze oorlog tot stand kwam.
  • De leerlingen weten 3 tot 4 belangrijke punten op te noemen uit het verloop van de oorlog.
  • De leerlingen weten waarom Hezbollah alleen Israël aanvalt en niet haar buurlanden.

Doelgroep

Deze les is geschikt voor de groepen 7 en 8.

Vakken en kerndoelen

Deze Aardrijkskundeles past het best bij het volgende kerndoel:

  1. De leerlingen leren de ruimtelijke inrichting van de eigen omgeving te vergelijken met die in omgevingen elders, in binnen- en buitenland, vanuit de perspectieven landschap, wonen, werken, bestuur, recreatie, welvaart, cultuur en levensbeschouwing. In ieder geval wordt daarbij aandacht besteed aan twee lidstaten van de Europese Unie en twee  landen die in 2004 lid worden/werden, de Verenigde Staten en een land in Azië, Afrika en Zuid-Amerika.

Lesopzet:

Inleiding:
Kijk met de kinderen een kleine korte video over deze oorlog In het archief van de NOS zijn deze verkrijgbaar!

Kern:
Maak de kinderen bewust van het feit dat zij de informatie uit de tekst straks nodig zullen hebben en dat ze de tekst dus wel moeten begrijpen!

Lees met de kinderen de tekst over deze oorlog en u vertelt er eventueel nog iets extra’s bij om het een en ander te verduidelijken.

Tijdens het lezen van de tekst mogen de kinderen ook vragen stellen.

Daarna verdeelt u de klas in groepjes en geeft u hen een groot leeg A-3 papier. Ook wijst u de kinderen op het kaartje van Israël – Libanon. Ongeveer 4-5 kinderen per groep.

De bedoeling is dat de kinderen bedenken hoe Israël in het vervolg het beste met terreurorganisaties om kan gaan. Vragen die u de klas kunt stellen om ze op weg te helpen: Had Israël het ook anders aan kunnen pakken dan die bombardementen? Is het handig als de VN met troepen komt om Hezbollah en Israël te scheiden? Zouden zij dat kunnen denk je? Was het terecht dat Israël deze oorlog begon of hadden ze beter niet in kunnen gaan op het schietincident? De uiteindelijke opdracht is een prachtige brief aan de Minister van Buitenlandse Zaken, mevrouw Rice. Zij is wel geen Minister van Buitenlandse Zaken meer, maar voor de kinderen is dat duidelijker, omdat zij in de tekst voorkomt! Maar u mag natuurlijk ook iemand anders hiervoor gebruiken!

Let op: mooie passende aanhef!, taalfouten, netjes en duidelijk schrijven.

Afsluiting:
De kinderen presenteren als groep voor de klas hun zelfbedachte oplossing voor het probleem in het Midden-Oosten. Zij lezen hierbij hun brief aan de Minister voor.

Materialen

  • A3- vel
  • Zwarte dunne stift
  • Tekst over de Tweede Libanese oorlog
  • Video van NOS, op het digibord of dergelijke

Bronvermelding

-Vrije Encyclopedie van het conflict Israël – Palestina