Bevolking van Israël

Handleiding leerkracht

Inleiding

In deze les leren de kinderen iets over de bevolking van Israël. In de tekst kunnen ze lezen wie er in Israël wonen, waarom ze er zijn gaan wonen, welke bevolkingsgroepen nog meer in Israël leven en waar de mensen vooral wonen.

Doelstellingen

Na het lezen van deze tekst weten de kinderen waarom mensen naar  Israël emigreerden. Ook kunnen ze vertellen hoe de huidige bevolking is samengesteld en waar deze woont.

Doelgroep

Deze tekst is geschikt voor groep 7/8.

Vakken en Kerndoelen

Oriëntatie op mens en wereld
Aardrijkskunde
Kerndoel 08: Dagelijks leven in vijf cultuurgebieden.
De leerlingen kunnen beschrijven in welke opzichten dagelijks leven in Nederland (bijvoorbeeld wonen, werken, verkeer, bestuur, levensbeschouwing) overeenkomt met, of verschilt van dagelijks leven in landen gelegen in:
- Nood-Amerika/Australië/Nieuw-Zeeland;
- Azië;
- Afrika, ten zuiden van de Sahara;
- de Arabische wereld, waaronder Noord-Afrika

Geschiedenis
Domein E: historische gebeurtenissen, verschijnselen, ontwikkelingen en personen.
Kerndoel 14: Gebeurtenissen, verschijnselen, ontwikkelingen en personen.

Les-idee

Aan de hand van de tekst kunt u op een interactieve manier de les geven. Aan het einde van de les kunt u de tekst eventueel uitdelen en deze samen met de kinderen onderstrepen.

Inleiding
Samen met de kinderen kijken we via Google Earth naar Israël. De centrale vraag hierbij is: wat zien we? Samen met de kinderen kunt u ontdekken dat Israël voor een stuk groen is en voor een stuk ‘geel’ (woestijn). U kunt hier over doorpraten waar de mensen dan zullen wonen. In de woestijn of in het groene bewoonbare gedeelte? U kunt hier de foto van Tel Aviv laten zien. Waarom zouden hier alleen maar flatgebouwen opstaan? En wie zouden er in deze flatgebouwen wonen?

Kern
Hier staat vooral de vraag centraal: wie wonen er in Israël? U kunt een woordweb maken met de kinderen wie er in 1948 in Israël woonden en wie er nu wonen. Vragen die hierbij aan de orde komen zijn: wie zijn er naar Israël geëmigreerd en waarom zijn ze geëmigreerd? Hierbij kunt u de kinderen vragen hoe de Joden zich gevoeld zouden hebben en wat ze het liefst zouden willen. Op deze manier integreert u een stukje geschiedenis in uw les.

Op deze manier krijgen de kinderen inzicht waarom er steeds meer Joden naar Israël emigreerden. Vertel de kinderen hierbij ook dat de Joden een eigen huis wilden. Dat is de intentie van de staat Israël: een huis zijn voor alle Joden.

In de kern staat vooral de gespreksvorm centraal.

Afsluiting
Maar hoe veel mensen wonen er nu in Israël?
In tweetallen gaan de kinderen met de atlas werken. (Afhankelijk welke atlas u op school hebt, zult u de vragen moeten aanpassen/reduceren). Met de kaart van Israël gaan ze kijken:
- Wat zijn de grote steden?
- Hoeveel mensen wonen er nu in Israël?
- Wat de bevolkingsdichtheid is en wat dit zou betekenen?
- Hoe groot is Israël (aan de hand van schaalverdeling atlas)?
Hierna bespreekt u deze vragen klassikaal en kunt u zelf aanvullende informatie geven. U kunt uitleggen wat bevolkingsdichtheid is, dit vergelijken met Nederland en vertellen wat de Gush Dan is.

Tijdsplanning

U kunt tijd besparen door van tevoren Google Earth klaar te zetten. Ook kunt u vast de atlassen uitdelen.

Inleiding
U leid de kinderen met gerichte vragen bij het kijken naar Israël op Google Earth. U besteedt hier ongeveer 5-10 minuten aan.
Kern
Omdat u hier zelf kunt bepalen waar u de gespreksvorm inzet en hoelang u dit wilt doen, zal de tijd die u hieraan besteedt variëren van 10 tot 20 minuten.
Afsluiting
Voordat u met de atlas gaat werken kunt u bespreken hoe je kunt zien:
- wat grote steden zijn.
- hoe je de bevolkingsdichtheid kunt vinden.
- hoe je kunt zien hoe groot Israël is.
Misschien heeft u vaker met de atlas gewerkt en weten de kinderen wat ze moeten doen. De tijd die u aan het totale gebruik van atlas besteedt kan dan ook variëren van 10 tot 15 minuten.

Literatuur

2000. Landen van de wereld: Afrika, Azië en Oceanië. Tiel, Nederland: Lannoo.