Bevolkingsgroepen in Israël

Handleiding leerkracht

Inleiding

Deze tekst gaat over de verschillende bevolkingsgroepen in Israël. Het was helaas niet mogelijk om alle bevolkingsgroepen te benoemen en te beschrijven, daarom  worden alleen de hoofdgroepen beschreven:  een aantal groepen onder het Jodendom en twee groepen onder de Arabische bevolking.

Doelstellingen

De kinderen leren het volgende uit deze tekst:

  • De verschillende bevolkingsgroepen onder de Joden (Asjkenazim – Sefardim – Mizrachim - Beta Israel).
  • De verschillende bevolkingsgroepen onder de Arabische bevolking (christelijke en islamitische Arabieren).

Doelgroep

Groep 7 en 8

Vakken en Kerndoelen

Orientatie op jezelf en de wereld
Aardrijkskunde
49. De leerlingen leren over de mondiale ruimtelijke spreiding van bevolkingsconcentraties en godsdiensten, van klimaten, energiebronnen en van natuurlandschappen zoals vulkanen, woestijnen, tropische regenwouden, hooggebergten en rivieren.

Les-idee

Inleiding
Vertel een verhaal over één van de bevolkingsgroepen. Kies bijvoorbeeld Sefardim en vertel hoe het komt dat ze allemaal verspreidt zijn over een groot gebied.

Leg uit wat een bevolkingsgroep is. Verder vertelt u dat er nog veel meer bevolkingsgroepen in Israël zijn. In deze les zullen we hier meer over horen en leren.

Kern
U maakt allemaal briefjes met op elk briefje een naam van een bevolkingsgroep die we behandeld hebben in de tekst. U maakt net zoveel briefjes als leerlingen die in de klas zitten. Deze briefjes doet u allemaal in een doos en schud ze goed door elkaar. Alle leerlingen mogen zonder te kijken er één pakken. Daarna worden er groepjes gemaakt zodat er in elk groepje alle bevolkingsgroepen aanwezig zijn. De leerlingen krijgen de tekst en mogen zich voorbereiden op een korte presentatie van 1 tot 2 minuten. In deze presentatie moeten ze iets over hun bevolkingsgroep vertellen aan de rest van de groep. Wanneer deze voorbereidingstijd voorbij is geeft u het startsein en noemt u een bevolkingsgroep die moet beginnen, de leerlingen die dat kaartje hebben staan op in hun groepje en houden hun korte presentatie. Zo gebeurt dit bij alle bevolkingsgroepen.

Slot - Quiz
U verdeeld de klas in vier groepen. In het midden van het lokaal staat een stoel. U noemt een uitspraak die hoort bij een bevolkingsgroep. Van de groep die weet over welke bevolkingsgroep het gaat, gaat één leerling zo vlug mogelijk op de stoel zitten en noemt het antwoord. Wie het meeste punten haalt heeft gewonnen.

Tijdsplanning

Inleiding: ongeveer 5 minuten
Kern: 25-30 minuten
Slot: 10-15 minuten

Materialen

  • Kaartjes met namen van bevolkingsgroepen. Zie bijlage 1
  • Uitspraken rond bevolkingsgroepen voor quiz. Zie bijlage 2

Verdieping/meer informatie

Leskisten (Driestar-educatief, Gouda)

  • Israel en het Jodendom
  • Israel, een oud volk

Lesbrieven:

  • Lesbrief Israel (G. Agteres, C. Neele) uitgave van het Deputaatschap voor Israël