Landbouw in Israël

Handleiding leerkracht

Inleiding

In deze les gaat u het hebben over de landbouw in Israël.

Uit welke delen bestaat Israël: de kustgebieden, de Golanhoogten, Galilea, het Karmelgebergte en de Negev-woestijn. Over deze gebieden gaat u vertellen welke landbouw daar is of juist niet is.

De leerlingen komen dus vooral te weten welke landbouw er in Israël is en waarom juist daar.

Doelstellingen

De leerlingen weten na het lezen/bestuderen van deze tekst en na het beantwoorden van de vragen:

  • Welke landbouwproducten men in Israël verbouwt,
  • De namen van 5 gebieden in Israël: de kustgebieden, de Golanhoogten, Galilea, het Karmelgebergte en de Negev-woestijn
  • Ze weten daarbij wat er verbouwt wordt: vooral citrusvruchten, groenten, bloemen, katoen, dadels, olijven, amandelen, druiven, avocado’s en bananen.
  • De betekenis van de volgende woorden: import, export en braak liggen.

Doelgroep

Deze tekst is geschikt voor kinderen van groep 8. Er zitten namelijk veel moeilijke woorden in, die kinderen dan zelf kunnen opzoeken.

Vakken en Kerndoelen

In deze les wordt enkel gewerkt aan het vak Aardrijkskunde, omdat het echt over de landbouw in Israël gaat.
Er wordt gewerkt aan de volgende kerndoelen:
Domein B: Ruimtelijke inrichting
5       Grondsoort en landschap: De leerlingen kunnen de spreiding van de grondsoorten zeeklei, rivierklei, zand, löss, hoogveen en laagveen in Nederland beschrijven. Zij weten welke landschappen op deze grondsoorten zijn ontstaan.
Hier wordt dan vooral ingegaan op de soorten landbouw die er zijn in Israël. De landbouw is per plek verschillend en dat komt dus door het landschap en de grondsoort die daar is.

9 Klimaten: De leerlingen kunnen de spreiding beschrijven van de belangrijkste klimaten op aarde. Ze kunnen deze klimaten typeren naar temperatuur- en neerslagkenmerken en kunnen aangeven wat de gevolgen zijn voor mensen, dieren, planten en landschappen.

De leerlingen leren dat door het klimaat de landbouw in Israël heel anders is dan in Nederland. Zo komen ze bijvoorbeeld te weten dat er door het woestijnklimaat veel droogte is en weinig neerslag in de woestijn, hierdoor is de grond onvruchtbaar. Toch weet Israël heel goed hoe ze dat aan moeten pakken en kunnen er toch wel wat verbouwen.

Les-idee

Hierbij geven wij u een idee hoe u de tekst zou kunnen gebruiken tijdens een les.

Voorbereiding
Laat kinderen van tevoren plaatjes meenemen, dan hoeven die op school niet meer opgezocht te worden.
Geef ieder kind de afbeelding van Israël vergroot op A4.
Geef per tweetal een atlas.
En deel de teksten uit.

Inleiding
Begin een gesprek met de kinderen over landbouw.
Wat weten de kinderen ervan? Wat is landbouw?
Geef dan door dat u het vandaag over de landbouw Israël gaat hebben. Lees dan met elkaar de tekst.

Kern

1. Bekijk klassikaal de kaart die ieder kind gekregen heeft. Vraag aan de kinderen of ze weten wat het lege gedeelte is en wat de stip betekent ongeveer in het midden van de kaart. Als ze het niet weten, laat ze het opzoeken in de atlas. Geef de kinderen daarbij directe instructie waar ze het kunnen vinden.

Laat dan de kinderen in tweetallen opzoeken waar de 5 gebieden liggen die in de tekst behandeld zijn. En schrijf die op in de kaart op ongeveer de juiste plek. Zijn ze daarmee klaar, dan kunnen ze de vragen die aan het einde van het verhaal staan nog maken.

2. Verdeel de klas in 5 groepen of liever 10 groepjes.
Leg hen de volgende opdracht uit: Ieder groepje krijgt één van de 5 gebieden. Bij 10 groepjes komt elk gebied twee keer voor. Laat de kinderen ‘muurkrant’ maken voor hun gebied. Daarin komen in ieder geval voor: plaatjes, waarom dat gebied heel bijzonder is als je kijkt naar de landbouw, welke landbouwproducten in dat gebied zijn, is er irrigatie of niet? En hoe doen ze het dan?

Slot
U kunt samen met de kinderen de opdrachten nakijken, maar dat kan ook heel goed tussendoor een keer.
Tenslotte worden de muurkranten gepresenteerd en kunt u met hen terugkijken op de les: wat heb ik geleerd, wat was er moeilijk om te doen, wat doet Israël aan de landbouw, enz.

Tijdsplanning

Hieronder ziet u hoeveel tijd u ongeveer nodig hebt voor de les. Het is een les van ongeveer 50 minuten.

Inleiding
Het ligt aan de klas of u een heel lang gesprek houdt, maar het moet niet zo heel veel langer dan 10 minuten duren

Kern
Voor het eerste deel waarin de kinderen het werkblad maken, heeft u 10 minuten nodig.
Voor het tweede deel 15 tot 20 minuten.
Als u hier meer tijd voor nodig denkt te hebben, is het makkelijker om alleen het tweede deel te doen en zelf nog extra informatie vertellen.

Slot
Voor het presenteren is ongeveer 5-10 minuten nodig.

Materialen

  • Kaart van Israël
  • Atlas
  • Papier voor de muurkrant(A4 of A3)+ schaar, lijm, potlood/pennen
  • Meegebrachte plaatjes van kinderen

Bronnen

Moduleboek specialisatie aardrijkskunde, bijlage Israël, het landschappelijk/geografisch wereldbeeld, blz. 139 – 146.