Planten en dieren in Israël

handleiding leerkracht

Inleiding

Kinderen krijgen in deze les een beeld van de soorten planten en dieren die in het land Israël leven. Hierdoor wordt de kennis van het land van de Bijbel onder andere vergroot, zodat leerlingen zich beter een voorstelling kunnen maken van het land dat vaak centraal staat tijdens bijbelvertellingen. Ook wordt de kennis van andere Aziatische landen hierdoor vergroot, omdat er heel veel diversiteit in het landschap is.

Doelstellingen

 • De leerlingen weten globaal welke dieren in Israël leven
 • De leerlingen weten welke planten/bomen er voorkomen en waar deze groeien
 • De leerlingen weten wat de reden is dat die planten en bomen juist daar groeien en niet/in mindere mate op andere plaatsen. Hetzelfde geldt voor de dieren.

Doelgroep

Groep 7/8, leerlingen van 10 t/m 12 jaar.

Kerndoelen

Oriëntatie op mens en wereld

Natuuronderwijs

Domein F: mensen, planten, dieren

Kerndoel 49 (SLO): De leerlingen leren over de mondiale ruimtelijke spreiding van bevolkingsconcentraties en godsdiensten, van klimaten, energiebronnen en van natuurlandschappen zoals vulkanen, woestijnen, tropische regenwouden, hooggebergten en rivieren.

Vakken

Aardrijkskunde, natuuronderwijs, geschiedenis, taal

Les-idee/tijdsplanning

Inleiding (max. 7 min.)

Openen: voorkennis toetsen, door een leerling het land op een wereldkaart aan te laten wijzen en daarna de vraag te stellen wie er wel eens is geweest en misschien iets weet over het land Israël. Zo wordt de interesse in het onderwerp gewekt. (Eventueel terugkoppelen naar de bijbelvertelling)

Kern (30 min.)

Opnemen: de tekst klassikaal lezen, verschillende leerlingen een beurt geven. Eventueel iemand kort laten samenvatten wat je allemaal in de tekst kunt lezen

Bewerken: in tweetallen het werkblad doornemen.

Slot (8 min.)

Reflecteren: kijken of dat wat in de les centraal stond is blijven hangen, door een paar vragen te stellen, dit kan ook in quizvorm.

 • Noem een aantal planten die in Israël te vinden zijn.
 • Wat is/zijn de reden(en) dat sommigen niet overal groeien?
 • Noem een aantal soorten dieren in Israël, en waar leven ze?
 • Wat voor producten uit Israel kunnen wij hier in Nederland vinden?


Evalueren: Hoe ging het samenwerken en wat heb je geleerd?

Materialen leerling

 • Bosatlas, 53e editie (als er een andere editie gebruikt wordt, moeten de blz. nummers op het opdrachtenblad van de leerling veranderd worden.
 • Opdrachtenblad
 • Tekst
 • Kaart/omtrek van Israël voor creatieve verdiepingsopdracht

Materialen leerkracht

 • Handleiding waar verdiepingsinformatie is opgenomen
 • Grote wereldkaart (voor de intro)
 • Bosatlas, 53e editie Antwoordenblad
 • Fotomateriaal waarop alle planten/dieren die in de tekst genoemd worden voorkomen
 • Boek: de flora en fauna in het land van de bijbel