Voor leerkrachten

Theologisch:

 • Toekomst voor Israël (W. à Brakel)
 • Gods weg met Israël (ds. C. Sonnevelt)
 • Trouw aan Israël (red. ds. C.J. Meeuse, G. Roos en ds. C. Sonnevelt)
 • Eerst de Jood en ook de Griek. De kerk in de plaats van Israël? (ds. W. Silfhout)
 • Israëls verlossing (prekenbundel)
 • Troost, troost Mijn volk (bundel met 52 meditaties)

Gedichtenbundels:

 • Licht over Israël (ds. C.J. Meeuse)
 • Liederen Sions (R.M. MacCheyne)

Diversen:

 • Opdat zij barmhartigheid verkrijgen (jubileumuitgave 2008)
 • En volgden Hem. Foto's van plaatsen uit en meditaties over het leven van Jezus (ds. C. Neele)
 • Tot een teken. Joodse feesten en symbolen (ds. C. Neele en ds. W. Silfhout)
 • Het veelbewogen leven van Isaac Levinsohn en Abraham Eschel (bew. door J.A. Bunt)

Alle bovengenoemde titels, met uitzondering van de laatste twee, zijn te bestellen bij het Deputaatschap voor Israël!