Jom Jeroesjalajiem - Bevrijdingsdag


De naam van deze feestdag is Jom Jeroesjalajiem. Dat betekent 'dag van Jeruzalem'.

Bidt om de vrede van Jeruzalem; wél moeten zij varen, die u beminnen” (Ps. 122:6).

   Zesdaagse Oorlog   

Op maandag 5 juni 1967 breekt er oorlog uit tussen Israël en zijn buurlanden: de Zesdaagse Oorlog. De oude stad Jeruzalem wordt veroverd door de Israëli’s. Er is heel zwaar gevochten. Heel bijzonder is het moment, twee dagen later, waarop Joodse soldaten de Klaagmuur bereiken. Die is een restant van de muur van de oude tempel. De meest heilige plaats van het Jodendom hoort weer bij de staat Israël! Bij de oude muur wordt op de sjofar, de ramshoorn, geblazen. Een rabbijn spreekt Joodse spreuken en gebeden uit.


► Hoge Israëlische officieren in Oud-Jeruzalem tijdens de Zesdaagse Oorlog.
Moshe Dayan (met ooglapje) loopt vooraan     beeld: Wikimedia - detail

Aan het einde van de dag is duidelijk dat heel Jeruzalem in handen van Israël is. De toenmalige minister van Defensie Moshe Dayan spreekt de gedenkwaardige woorden:

Deze morgen hebben de Israëlische strijdkrachten Jeruzalem bevrijd. Wij hebben Jeruzalem verenigd, de ongedeelde hoofdstad van Israël. We zijn teruggekeerd tot de heiligste van onze heilige plaatsen, om er nooit meer weg te gaan.”

Kort na deze gebeurtenis is deze bijzondere dag uitgeroepen tot een nationale feestdag.
Ook voor ons is Jeruzalem een bijzondere stad. De Heere Jezus heeft er immers gepreekt en wonderen gedaan. Hij is in Gethsémané en op Golgotha geweest. In Jeruzalem is een geopend graf. Vanaf de Olijfberg is de Heere naar de hemel opgevaren.

Jeruzalem is ook bijzonder omdat het een afschaduwing is van het hemelse Jeruzalem. Hoe mooi moet dat hemelse Jeruzalem er wel niet uitzien. Alle gestorven bekeerde mensen, zowel Jood als heiden, zullen daar eeuwig mogen zijn om de Heere groot te maken!

   Weet je dat...   

de naam 'Jeruzalem' 769 keer in de Bijbel voorkomt?
en de naam 'Sion' nog eens 164 keer?