Terugkeer van de Joden

Wie is Jood?

Toen in 1948 de staat Israël was gesticht konden de Joden terugkeren naar hun vaderland. Dit was echter niet zo eenvoudig. De nieuwe staat moest eerst een hele moeilijke vraag behandelen: ‘Wie is er eigenlijk Jood?’. Als je bijvoorbeeld een Joodse vader had en geen Joodse moeder, was je dan Jood? En mocht een Nederlandse vrouw die met een Joodse man getrouwd was ook meekomen naar Israël. Om hier geen misverstanden over te krijgen, is dit geregeld in een wet.

In 1950 kwam er een wet als antwoord op die moeilijke vraag. Deze wet bepaalde dat iemand die geboren is uit een Joodse moeder mocht terugkeren. Ook iemand die tot het joodse geloof was overgegaan mocht in Israël wonen. Dit betekende dat een Nederlandse vrouw die getrouwd was met een Joodse man nooit staatsburger in Israël kon worden. Daarom is er in 1970 een nieuwe wet gekomen. Daarin werd bepaald dat ook niet-Joodse vrouwen die met een Joodse man waren getrouwd bij het Joodse volk mochten behoren.

De immigratie van Joden

Immigratie betekent dat mensen een land binnenkomen om er te gaan wonen. Als je dus hoort dat veel Joden zijn geïmmigreerd betekent dat, dat veel Joden naar hun land zijn teruggekeerd. In 1948 woonden er 650.000 Joden in Israël in 1951 ruim één miljoen en in 1967 2.400.000. In 1996 was dat aantal gegroeid tot 4.600.000! Je kunt uit deze getallen opmaken dat er na 1948 heel veel Joden zijn teruggekeerd.

Deze immigranten kwamen uit allerlei landen. Om je een idee te geven waar deze nieuwe inwoners onder andere vandaan kwamen geven we een kort overzicht:
Uit sommige landen verliep deze terugkeer op een heel bijzondere manier. Zo werden in het begin van de jaren vijftig in één keer 45.000 Joden uit Jemen naar Israël vervoerd. Deze gebeurtenis werd ‘Operatie Vliegend Tapijt’ genoemd.

Nog meer bijzonder was de terugkeer van de Joden uit Ethiopië in 1991. Binnen 24 uur werden 14.000 Joden met vliegtuigen naar Israël gebracht. Deze actie moest voor een deel in het geheim gebeuren. Eigenlijk wilde de regering van Ethiopië het niet. Daarom heeft Israël aan Ethiopië ‘losgeld’ van 30 miljoen euro moeten betalen. Deze gebeurtenis werd ‘Operatie Salomo’ genoemd. Deze teruggekeerde Joden uit Ethiopië worden ‘Falasja’s’ genoemd. In Israël vallen ze direct op. Ze hebben een hele donkere huidskleur en dragen vaak andere kleding.

Onder de Joden zijn ook mensen die geloven dat de Heere Jezus de Zaligmaker is. Zij zijn christen-joden. Zij mochten niet naar Israël emigreren. In de ‘Wet van Terugkeer’ staat dat zij geen Jood meer zijn. Je begrijpt dat dit voor deze mensen heel moeilijk is. Het is jammer dat de Joodse regering voor christen-joden geen plaats heeft in de ‘Wet van Terugkeer’.

De terugkeer, een wonder van God?

Eigenlijk is het best bijzonder dat er heel veel Joden teruggekeerd zijn naar hun vaderland. Op het vliegveld Ben-Goerion in Israël hangt een heel groot wandkleed waarop je de Joden ziet terugkeren naar Jeruzalem. Op dat wandkleed staat ook een bijbeltekst:

‘Er is verwachting voor uw nakomelingen, spreekt de HEERE; want uw kinderen zullen wederkomen tot hun landpale.’ (Jeremia 31 : 17)

Je leest hier in de Bijbel van een terugkeer van het volk Israël Deze tekst slaat op de terugkeer van de Joden uit de ballingschap in Babel. Andere teksten uit het Oude Testament zouden kunnen wijzen op de terugkeer van de Joden in onze tijd. Veel predikanten uit Nederland en Engeland in vroegere eeuwen geloofden dat het Joodse volk nog een keer zou terugkeren naar hun land. We moeten echter voorzichtig zijn. Natuurlijk moeten we wel opmerken dat het heel wonderlijk is dat er in de achterliggende jaren zoveel Joden naar hun land zijn teruggekeerd. Aan de andere kant is het ook waar dat de meeste Joden nog buiten Israël wonen. In de Verenigde Staten wonen nog zes miljoen Joden! Bovendien lezen we in het Woord van God dat vele Joden bij hun terugkeer bekeerd zullen worden. Van dit laatste zien we helaas nog weinig.