Bevolking uit alle windstreken

Grote verschillen

De ruim vierenhalf miljoen Joden in Israël zijn afkomstig uit meer dan honderd verschillende landen. Iedere immigrant bracht zijn eigen gewoonten mee, zijn eigen taal en kleding. Er kwamen Joden uit West-Europa en Amerika die arts, advocaat of directeur van een bedrijf waren. Maar er kwamen ook Joden uit hele arme gebieden. Zij konden soms niet eens lezen of schrijven. Zij moesten zich aanpassen aan het moderne leven in Israël Toch is het opvallend hoe snel deze aanpassing vaak verliep. Jemenitische Joden, bijvoorbeeld, kenden in Jemen geen waterleiding en elektriciteit. Ze konden niet lezen of schrijven, lieten hun kamelen achter en kwamen per vliegtuig naar Israël Woonden ze eerst in een tent, in Israël gingen ze wonen in een modern huis. Bovendien deden ze voor het eerst pogingen om met mes en vork van een bord te eten! Toch hebben ook zij zich snel aangepast aan de nieuwe situatie.

Men doet er in Israël ook veel voor om van al die verschillende mensen één volk te maken. Men heeft speciale scholen, de zogenaamde Ulpanscholen, waar men de nieuwkomers de Hebreeuwse taal aanleert. Zo leren al die verschillende mensen met elkaar te spreken. In het leger moeten jonge mensen met elkaar leren samenleven. Dat is belangrijk, want men heeft elkaar hard nodig in allerlei situaties. Dat hebben de oorlogen in het verleden wel bewezen!

Drie hoofdgroepen

Hoewel men probeert een eenheid in het volk te krijgen zijn er toch drie groepen te onderscheiden.

Je vindt in Israël Asjkenazische Joden. Zij zijn voornamelijk afkomstig uit Midden- en Oost-Europa. Velen van hen wonen al een lange tijd in Israël Zij zijn dan ook een belangrijke bevolkingsgroep die graag op een moderne wijze wil leven.

Je vindt in Israël ook Sefardische Joden. Hun voorouders hebben in de Middeleeuwen in Spanje gewoond (Spanje is ‘Sefarad’ in het Hebreeuws). Zij werden in 1492 uit Spanje verdreven. Zij gingen wonen in Klein-Azië, de Balkanlanden, Nederland, Engeland en Italië. Later zijn vele Joden uit deze landen naar Israël teruggekeerd. Nu vormen zij de tweede grote groep in Israël Ten opzichte van de eerste genoemde groep hebben zij een achter­stand in opleiding en kennis.

Ten slotte zijn er de oriëntaalse of oosterse Joden. Zij zijn vooral afkomstig uit Jemen, Irak, Koerdistan, Afghanistan, Marokko, Tunesië en Algerije. Zij hebben het best de oude Joodse gebruiken bewaard.

Godsdienstige verschillen

Niet alle Joden zijn godsdienstig. Dat zie je vooral in de grote steden Tel Aviv en Haifa goed. Daar wonen veel ongodsdienstige Joden. Helaas is werken en geld verdienen voor hen het belangrijkst. Ook komen zij (bijna) nooit in een synagoge. Wel houden zij de Joodse feesten, zoals het paasfeest, pinksterfeest en Loofhuttenfeest. Dat zijn nu eenmaal feesten die helemaal bij het Joodse volk horen. In het volgende hoofdstuk kun je lezen wat deze mensen zelfs weten van de Bijbel. Naast deze mensen zijn er ook die de Joodse godsdienst houden.