Bevolkingsgroepen in Israël

In Israël wonen nu net iets meer dan zeven miljoen inwoners. Dat is minder dan de helft van het aantal inwoners in Nederland. Die zeven miljoen inwoners kun je verdelen in verschillende bevolkingsgroepen. Een bevolkingsgroep is een bepaald deel van de bevolking in de samenleving of in een gebied. Stel je zou die zeven miljoen Israëliërs verdelen in groepen van 100 personen. Dan zou de verdeling gemiddeld genomen als volgt zijn: 76 Joodse mensen, 20 Arabische mensen en 4 mensen van een andere afkomst. Maar hiermee hebben we nog niet alles genoemd. Ondanks hetzelfde geloof en afkomst hebben bijvoorbeeld de Joden ook weer verschillende achtergronden: sommigen komen uit Europa, anderen komen uit Afrika en weer anderen komen uit Azië. Ook de Arabische inwoners kennen veel verschillen: zij kunnen bijvoorbeeld islamitisch of christelijk zijn.

Er kan niet over alle bevolkingsgroepen iets gezegd worden, want dit zou te veel worden. Eerst wordt er iets gezegd over de Joden en daarna over de Arabieren.

Joden

Asjkenazim – Sefardim – Mizrachim - Beta Israel

Asjkenazim

Asjkenazische Joden komen uit Europa. ‘Asjkenaz’ is een Hebreeuws woord voor Duitsland, dat is ook het land waar veel van deze Joden woonden. Maar niet alleen in Duitsland, ook in veel andere Europese landen zoals: Rusland, Engeland, Nederland, Estland, Italië en nog veel meer landen. Meer dan duizend jaar geleden kwamen de Asjkenazische Joden in het midden van Europa wonen, ze waren uit hun eigen land verdreven door de oorlog. In dit nieuwe gebied ontwikkelde ze hun gebruiken en gewoontes.  Ook ontwikkelden ze hun eigen taal: het Jiddisch. Deze taal was gebaseerd op de lokale Duitse taal.

Vanaf 1880 zijn er veel Asjkenazische Joden naar Israël teruggekeerd. Nu wonen er ongeveer drie miljoen Asjkenazische Joden in Israël.

Sefardim

Vanaf het begin van de jaartelling vestigden veel Joden zich in Spanje en Portugal. Joden uit dit deel van Europa worden Sefardische Joden genoemd. Door de eeuwen heen ontwikkelden zij ook hun eigen tradities en taal. Deze nieuwe taal, ‘ het Ladino’,  werd sterk beïnvloed door de Spaanse taal.

Aan het einde van de vijftiende eeuw zijn deze Joden verbannen uit Spanje en Portugal. Dit zorgde ervoor dat ze verspreid werden rond de Middellandse Zee en ook gingen veel Joden naar Noord- en Zuid-Amerika. Ook zijn er Sefardische Joden naar Israël teruggekeerd. Momenteel zijn ongeveer een miljoen Sefardische Joden in Israël gevestigd.

Mizrachim

Rond het begin van de jaartelling vestigden de eerste Joden zich in de Noord-Afrikaanse landen: Marokko, Tunesië en Libië. Dit gebied werd echter steeds meer Arabisch. De Joden die daar woonden gingen ook Arabisch spreken maar hielden wel vast aan hun eigen geloof en identiteit. Omdat een groot gedeelte van deze Arabische wereld ten oosten van Israël ligt worden alle Joden die in de Arabische wereld leven Mizrachi Joden genoemd.

Mizrach betekent in het Hebreeuws namelijk “oosters”. Ondanks dat deze Joden aan de westzijde van de Arabische wereld wonen worden ze ook Mizrachi Joden genoemd. Op dit moment zijn er ongeveer twee miljoen Mizrachi Joden in Israël gevestigd.

Beta Israel

De groep Beta Israël bevat Joden die komen uit de hooglanden van Ethiopië. Het is niet duidelijk hoe deze groep daar ontstaan is, deze mensen hebben een Afrikaans uiterlijk maar zijn wel Joods. Ongeveer 100.000 van deze Ethiopische Joden wonen tegenwoordig in Israël.

Arabieren

Islamitische - Christelijke

Islamitische Arabieren

8 op de 10 Arabieren is Islamitisch. Dus ongeveer een miljoen inwoners is een Islamitische Arabier. Door de grote gezinnen zal dit aantal sterk blijven groeien. Deze Arabieren worden soms ook wel Palestijnen genoemd.

Christelijke Arabieren

Christelijke Arabieren spreken Arabisch en hebben dezelfde afkomst als de Islamitische Arabieren. Alleen hun geloof is dus anders. Christelijke Arabieren wonen vooral bij elkaar in het noorden van Israël. In totaal zijn er iets minder dan 200.000 christelijke Arabieren in Israël.