Dochter Sions

Dochter Sions, wees verblijd.
Ja, juich luid, Jeruzalem.
Zie, uw Koning komt tot u;
Hij komt, de Vredevorst.
Dochter Sions, wees verblijd.
Ja, juich luid, Jeruzalem.

Hosianna, Davids Zoon!
Heil en zegen zij Zijn volk!
Sticht nu, HEER', Uw eeuwig rijk;
't blij "Hosanna" komt u toe
Hosianna, Davids Zoon!
Heil en zegen zij Zijn volk!

Ja, Hosanna, Davids Zoon,
Wees gegroet, o Vredevorst!
Eeuwig staat Uw zetel vast,
eeuwig, als Jehova's troon.
Ja, Hosanna, Davids Zoon,
wees gegroet, o Vredevorst!

Documenten

Muziek