Psalm 136

In de Israëlbode van begin maart 2016 stond meer informatie over over onze Israëldag van decemberr 2015. Kijk en luister hier voor het daar aangekondigde lied dat door de kinderen tijdens de Israëldag in de zaal en in de kerk is gezongen.

Muziek