Sjema Jisrael

Het Sjema Jisrael is het centrale gebed in het ochtend- en avondgebed van het Jodendom. De tekst is afkomstig uit de Thora. Het complete Sjema-gebed bestaat uit drie onderdelen:
Deuteronomium 6:4-9; 11:13-21, en Numeri 15:37-41. De kernzin van het Shema in het Hebreeuws is:
שמע ישראל יהוה אלהינו יהוה אחד. De uitspraak is: Sjema Israel, Adonai Elo-hénoe, Adonai echád

Muziek