Troost, troost mijn volk

Troost, troost, o, troost Mijn volk!
Troost Mijn volk, spreekt de HEER', uw God.
Troost, troost, o, Mijn volk,
o, troost Mijn volk, spreekt de HEER',
de HEER', uw God.
O, spreek troostend tot Jeruzalem.
O, spreek troostend tot Jeruzalem.
O, zeg der Dochter  Sions:
Zie, uw Koning komt tot u,
tot u zachtmoedig.
Zie, uw Koning komt tot u,
tot u zachtmoedig.