Haifa

Stedenreis langs 14 steden - nr. 3

De Karmel is een berg in het noorden van Israël. Op de Karmel heb je een mooi uitzicht over Galilea en de zee. Maar ook over de haven van een stad. Deze stad heet Haifa. Haifa is een eigenaardige naam, want het betekent 'mooie kust'. Het is de kust van de Middellandse zee.

Er wonen 280.000 mensen in Haifa. Haifa is de grootste havenstad van Israël. Er is veel industrie in deze stad. Kijken we wat dichterbij, dan zien we de oudste wijken van de stad. Op de berg zelf zien we de nieuwere woonwijken en het centrum van de stad.

Afgodendienst

De stad Haifa zal je niet direct bekend in de oren klinken, maar de berg Karmel wel. Op deze berg hebben de Baälpriesters en de Joden een altaar gemaakt, om te zien wie er nu God is. En, het altaar van de God van Elia werd door de Heere aangestoken. Daar zijn toen de 450 Baälpriesters door Elia gegrepen om ze om te brengen. Dit staat allemaal beschreven in de Bijbel in 1 Koningen 18.

De stad Haifa is het centrum van een godsdienst die jullie allemaal vast niet kennen. Het is de Bahai-godsdienst. In 1844 vertelde Ali Mohammed in Perzië dat de wereld bijna zou vergaan, en dat het de tijd was dat alle mensen op de wereld als broeders en zusters in vrede met elkaar zouden omgaan. Omdat Haifa het centrum is van deze godsdienst, staat er een mooi goudgekoepeld heiligdom, één van Haifa's opvallendste gebouwen.

Door Haifa loopt een lang wandelpad dat het 'pad van de duizend treden' wordt genoemd. Het is een hele klim om deze trap te beklimmen. Gelukkig kun je ook het kabeltreintje (Karmelit) nemen.

Elia

Aan de zuidkant van de berg Karmel vinden wij belangrijke heiligdommen voor de joden en de christenen, maar ook van de moslims.

Elia heeft lange tijd bij de Karmelberg gewoond. Daar is een kloosterkerk gebouwd door de karmelieten, dat zijn monniken. Bij het klooster is ook een piramide gebouwd, ter herinnering aan een moordpartij. Het joodse heiligdom ligt iets hoger. Daar is de profetenschool. Aan de voet van deze heuvel ligt de Joodse Grot van Elia. Joodse pelgrims komen daar nog steeds om daar kaarsen aan te steken en te bidden.

Onder aan de berg zijn nog twee musea. Beide musea gaan over zeevaart, maar ook over het illegaal binnensmokkelen van Joden tijdens het Engelse mandaat. In Haifa is ook de Technische universiteit gebouwd. Deze universiteit heet Technion.

Volgende stad: Be'er Sheva