Landschap

Israël kent verscheidene soorten landschappen. Wanneer je Israël gaat verdelen kom je tot vier soorten landschappen. We willen graag hieronder bij deze vier soorten landschappen stilstaan.

Soorten landschappen

Israël heeft vier verschillende landschappen:

  • De kustvlakte
  • Het westelijk bergland
  • Jordaanvlakte/Slenk van el Ghor
  • De Negev-woestijn

De Kustvlakte

De kustvlakte begint direct aan zee met de kustlijn; dat gebied is vlak en bestaat uit zand. In het noorden bestaat de kustlijn soms niet alleen uit zand, maar ook uit zandsteen en kalksteen. De kustvlakte in het westen is ongeveer 200 km lang en 20 km breed. Dit gebied wordt door de duinen beschermd tegen het water van de Middellandse Zee. In deze vruchtbare strook leven de meeste inwoners. Dit zijn meer dan de helft van de inwoners van Israël.

Over de hele lengte van de kustlijn, iets verder van de zee af, is de grond heel vruchtbaar. In dit gebied is er daarom veel landbouw. Van alle agrarische en industriële activiteit vindt 80 procent hier plaats. Dit komt door de vruchtbare chamrabodems. Deze bodems bestaan uit een mengsel van kalksteen (uit de bergen) en zand (uit de zee). Het ziet eruit als roodachtige klei.

De kustvlakte wordt alleen onderbroken door het Karmelgebergte. Het is over het algemeen een vruchtbare vlakte, die in het zuiden steeds breder, droger en onvruchtbaarder wordt en uiteindelijk overgaat in de Sinaïwoestijn.

Het westelijk bergland

Israël bestaat voor 60 procent uit het centrale bergland. Het bergland vormt de waterscheiding van Israël. Het gebied bestaat vooral uit mergel. Gebieden die we in Israël tegenkomen zijn het bergland van Galilea, Samaria en Judea.

Samaria betekent ‘wachtberg’ of ‘wachttoren’. Deze naam wijst op het bergachtig gebied dat ingesloten ligt tussen het Galilea in het noorden en Jeruzalem en Judea in het zuiden.

Galilea kan verdeeld worden in twee afzonderlijke gebieden. Boven-Galilea ligt ten noorden van de lijn van de Baai van Akko tot het Meer van  Galilea, waar de heuvels een hoogte bereiken van meer dan duizend meter boven zeeniveau.

Judea heeft een bergachtig landschap. De bodem is er hard en rotsachtig. Een deel van dit gebied ligt aan de Dode Zee. De Dode Zee is een toeristische attractie waar veel aan zoutwinning wordt gedaan. De bekende stad Jeruzalem ligt ook in dit gebied van Israel. Allerlei soorten culturen en religies hebben hier een plaats gevonden.  Een gedeelte van dit gebied is het tegenwoordige bezette gebied: de Westelijke Jordaanoever.

Jordaanvlakte

Dit gebied ligt tussen bergketens in. De hoogste berg van Israel, de Hermon ligt in dit gebied. Deze berg was de grens voor het Beloofde land. Maar ook de Dode Zee ligt in dit gebied. De Dode Zee slinkt enorm snel. Dit komt door de hoge temperaturen en de verdamping. Deze zee wordt dus alleen maar zouter. Maar hier kan ook weer zoutwinning uit gedaan worden waardoor er weer inkomsten zijn.

Wetenschappers vermoeden dat Sodom en Gomorra aan de Dode Zee hebben gelegen, maar dat stuk is inmiddels uitgedroogd. En zo wordt de Dode Zee stukje bij beetje kleiner.

Negev woestijn

Als je de kaart van Israël voor je neemt, ligt de Negev woestijn in het zuiden. Deze woestijn bedekt 2/3 deel van Israël. Je zou grofweg kunnen zeggen dat de Negev woestijn tussen Beersjeba in het noorden tot en met Eilat in zuiden ligt Het is een erg droog gebied. Tien dagen in het jaar regent het in dit gebied. Dat is ook de reden waarom er maar weinig mensen in dit gebied wonen. De mensen die er wonen zijn bedoeïenen. Dat zijn mensen die van plaats naar plaats trekken. Wij wonen zo lang mogelijk op een zelfde plek, maar deze mensen gaan weer verder als het eten voor hun kudde in de omgeving op is. Ze gaan dan weer op zoek naar een gebied waar weer genoeg eten is voor hun kudde.

Als toerist kun je het leven als bedoeïenen ervaren door een nachtje of meerdere nachten in een bedoeïenentent te slapen!