Massada, Qumran en tunnel van Siloam

Israël is een eeuwenoud land, het land heeft daarom ook een rijke geschiedenis. Dit weten we niet alleen door de verhalen in de Bijbel, maar ook door opgravingen en andere vondsten zijn we veel te weten gekomen van de geschiedenis van Israël. We nemen je mee langs verschillende historische plaatsen in het land Israël. We gaan eens kijken bij de Massada, de grotten van Qumran en de tunnel van Siloam.

Massada

Vlak bij de Dode Zee steekt een heuvel zijn kop in de lucht. Aan alle kanten steile, vrijwel niet te beklimmen hellingen. Bovenop een plat vlak. De Massada. De heuvel is als een natuurlijk fort. Dat ontdekte ook koning Herodes de Grote. Hij liet tussen 40 en 4 voor Christus op de top een vrijwel onneembare schuilplaats bouwen.

De Massada is vooral bekend geworden door de felle strijd die de Joden er in 70 na Christus voerden tegen de Romeinen. De Joden wilden zich absoluut niet overgeven. Toen inname dreigde hebben de Joden massaal zelfmoord gepleegd, onder meer door zich van de steilte naar beneden te werpen.

Wist je dat… Israëlische militairen bij hun beëdiging het volgende uitspreken: “Massada zal niet nog eens vallen.”

Qumran

We nemen je mee naar de grotten van Qumran. Ook hieraan is een stuk geschiedenis verbonden. Het verhaal gaat dat twee bedoeïnse neven, die op zoek waren naar een verloren geit, een steen in een grot gooiden. Ze hoorden dat er binnen in die grot wat kapot werd gegooid. Ze gingen kijken en vonden oude handschriften van Bijbelboeken en andere belangrijke geschriften. Zo vonden ze een oude rol van het Bijbelboek Jesaja en een verklaring van het Bijbelboek Habakuk. Ze gingen een paar dagen later nog eens zoeken en vonden toen nog meer rollen waaronder een tweede Jesaja rol en een rol met de Psalmen voor dankzegging. De vondst van deze rollen wordt gezien als een van de belangrijkste vondsten in de geschiedenis. In totaal zijn er 7 rollen gevonden.

Omdat deze rollen gevonden werden in de grotten van Qumran dat vlak bij de Dode Zee ligt, worden deze rollen ook wel eens de Dode Zee rollen genoemd.

Ga je mee? Dan gaan we verder op reis langs historische plaatsen in het land Israël. Er is natuurlijk nog veel meer te zien!

Tunnel van Siloam

Als laatste nemen we je mee naar de tunnel van Siloam. Waarom? Nou, archeologen en andere onderzoekers hebben het eens onderzocht. Ze denken dat deze tunnel al is gebouwd  in de tijd van het Oude Testament. Deze tunnel is gemaakt in de tijd dat koning Hizkia koning was. Hij deed dit niet zomaar, het was om de waterbron van Jeruzalem te beschermen tegen de Assyriërs. Daar was hij net op tijd mee, want vlak nadat de tunnel klaar was, sloot het leger de stad in. De inwoners van Jeruzalem bezweken niet onder de belegering. Dit kwam doordat de aanvoer van water in hun stad door bleef gaan. Zo zorgde de Heere voor Zijn volk.

De tunnel van Hizkia is 533 meter lang en heeft de vorm van een S.
De werklieden begonnen ieder aan een kant te hakken en ontmoetten elkaar halverwege met niet meer dan één meter verschil. De arbeiders beitelden een inscriptie op de plaats waar zij elkaar ontmoetten.