Meer van Galilea

Meer van Galilea

Het klinkt je vast niet vreemd in de oren: het Meer van Galilea of de Zee van Tiberias of het Meer van Kinnereth. Drie namen voor hetzelfde meer. Je herkent het wel vanuit de Bijbel. Je weet wel, dat meer waarop de discipelen vaarden toen er zo’n grote storm kwam. De Heere Jezus sliep en ze waren bang dat ze zouden vergaan. Het meer dat de grootste zoetwaterbron van Israël is. Over dit meer gaan we nog meer lezen.

Het Meer van Galilea ligt in het noorden van Israël. Kijk maar eens op de kaart. In het meer zitten veel verschillende soorten vissen. (Denk aan de geschiedenis van de wonderbare visvangst). Het is een rustig meer, maar het kan er ook gevaarlijk stormen. Vaak komt de storm heel onverwacht, omdat de wind soms ineens over de heuvels heen op het meer neervalt. Dit is waarschijnlijk ook gebeurd toen de discipelen gingen varen en de Heere Jezus sliep. Toen werden de discipelen ook door een storm overvallen. Rondom het Meer van Galilea zijn veel heuvels. De valleien zijn erg vruchtbaar. Denk aan de vlakte van Jizreel. Je begrijpt het al wel: dit was een aantrekkelijk gebied waar heel wat mensen gingen wonen.

In de tijd van de Bijbel

In de Bijbel is het meer bekend geworden als het Meer van Kinnereth. Deze naam is door God zelf gegeven. Kinnereth komt van het Hebreeuwse woord kinor wat harp betekend. De vorm van het meer lijkt op een harp daarom werd zo genoemd. De namen ‘Meer van Galilea’ en ‘Zee van Tiberias’ komen van Galilea (de streek) en Tiberias (een stad) die rondom het meer liggen.

In de tijd dat de Heere Jezus leefde, was het gebied rondom het Meer van Galilea de plaats waar Hij veel gepreekt heeft. De Bergrede werd gehouden op een berg aan de oever van het meer.

Er vonden veel wonderen plaats zoals: het kalmeren van de storm, de wonderbare spijziging met vijf broden en twee vissen, de wonderbare visvangst en het lopen over het water.

Nu

Het Meer van Galilea is 21 km lang en 12 km breed, met een maximale diepte van 48 meter. De Jordaan stroomt er dwars door. Het Meer van Galilea is het grootste zoetwatermeer in Israël. Daarnaast is dit meer het diepste zoetwatermeer op aarde: het ligt 213 meter onder de zeespiegel. Het zoete water in Israël is schaars, terwijl het aantal mensen stijgt. Er komt ook steeds meer toerisme in Israël wat ervoor zorgt dat er steeds meer water nodig is in de steden. En dan hebben we het nog niet eens over de landbouw, waar het water ook hard nodig is: irrigatie!

De Jordaan is een belangrijke rivier als je kijkt naar de watervoorraden die Israël heeft. De Jordaan zorgt er voor dat er genoeg water in het meer van Galilea komt. Bij het meer van Galilea zijn waterreservoirs gebouwd waar het water opgeslagen wordt. Met pijpleidingen wordt het water naar de steden gebracht.

De rivieren en reservoirs liggen meestal niet in één land. Dit is ook in Israël zo. De buurlanden: Syrië, Libanon en Jordanië gebruiken ook het water uit de Jordaan. Ook de Palestijnen in de Westbank zijn er van afhankelijk. Hierdoor ontstaat er ruzie over het gebruik en het verdelen van het water. Israël houdt het Jordaanwater en de andere waterreservoirs voor zichzelf en alleen wat overblijft, stroomt door voor de Palestijnse bevolking. Om te zorgen voor vrede tussen Israël en Jordanië moet er een eerlijke verdeling van het water gemaakt worden waar iedereen het mee eens is. Voor Israël is dit een moeilijk probleem. Als zij minder water mogen gebruiken zullen er problemen ontstaan in de landbouw en in de steden.

Door goed om te gaan met de watervoorraden kan een groot probleem al opgelost worden. In 1994 is er een vredesakkoord gesloten tussen Israël en Jordanië, waarbij er afspraken zijn gemaakt. Heeft dit een eind gemaakt aan het water probleem?